Informace pro rodiče před nástupem do MŠ

CO DĚTI DO MŠ POTŘEBUJÍ?

   • bačkory
   • kartáček na zuby
   • pyžamo (děti s celodenním pobytem)
   • krabičku na voskovky
   • náhradní oblečení do skřínky (děti 3-4 leté – více kusů včetně spodního prádla a ponožek)
   • papírové kapesníky (balíček 10 ks  – celé balení)
   • nově přijaté děti potvrzení o zdravotním stavu ne starší 5 dnů od nástupu do MŠ

Další pomůcky budou v průběhu školního roku zveřejňovány na nástěnkách jednotlivých tříd podle potřeb p. učitelek…

Všechny věci (včetně kartáčků na zuby) potřebují mít děti podepsané nebo jinak označené.

Kelímek, zubní pasta, ručníky a povlečení jsou k dispozici v MŠ. Ručníky dostává na vyprání domů vždy 1 dítě v pátek, pořadí dětí se řídí seznamem vyvěšeným na nástěnkách v šatnách. Povlečení a pyžamo  si nosí na vyprání každé dítě zpravidla na konci každého měsíce nebo dle uvážení rodičů.

Nově nastupující děti v průběhu školního roku si musí během září vyzvednout složenku na školné v kanceláři školní jídelny u p. Kacerlové v budově ŠJ.

Děti přijaté na školní rok s pozdějším nástupem (po dovršení 3 let) platí od září poloviční školné 255,- Kč/měsíc. 

Děti narozené od 1. ledna 2015 platí poloviční školné 255,- Kč od ledna 2018 do nástupu dítěte do MŠ.

Výše měsíčního příspěvku za školné:
Děti 3 – 4 leté: 510,- Kč
Děti s polodenní docházkou: 340,- Kč

Bezprostředně před nástupem do MŠ je potřeba přihlásit dítě ke stravování v kanceláři školní jídelny u p. Kacerlové v budově ŠJ.

Výše stravného od 1. 9. 2017:

Strávníci 3 – 6 let                                                                  Strávníci 7 – 10 let                                       

ranní svačina: 7,- Kč                                                              ranní svačina: 7,- Kč

oběd: 17,50,- Kč                                                                    oběd: 24,50,- Kč

nápoje: 3,- Kč

odpolední svačina: 6,50,- Kč                                                 odpolední svačina: 6,50,- Kč

Celodenní stravné: 34,- Kč                                                    Celodenní stravné: 38,- Kč

Stravné se hradí v kanceláři školní jídelny vždy do 10. dne v měsíci, školné se hradí do 15. dne následujícího měsíce (předpis školného a stravného děti obdrží vždy ke konci měsíce – u paní učitelky na třídě nebo v šatní skříňce).