Seznam kroužků

Zájmové kroužky probíhají ve spolupráci s RC Kulíček od října do května. Informace o kroužcích najdete na webových stránkách: www.kulicek.chronosvejprnice.cz či na nástěnkách jednotlivých tříd během září.