Školní jídelna

  • kapacita 550 jídel
  • telefon školní jídelna: 371651608

Jídelní lístek

 

Cena obědů od 1. 9. 2017:
Cizí strávníci: 60 Kč
Žáci MŠ (3 – 6 let): 34 Kč
Žáci MŠ (7 – 10 let): 38 Kč
Žáci ZŠ (7 – 10 let): 24,50 Kč
Žáci ZŠ (11 – 14 let): 28 Kč
Žáci ZŠ (15 let): 29,50 Kč

Stravné v MŠ od 1. 9. 2017:
Strávníci 3 – 6 let – celodenní stravné 34 Kč (ranní svačina 7 Kč, oběd 17,50 Kč, nápoje 3 Kč, odpolední svačina 6,50 Kč)
Strávníci 7 – 10 let – celodenní stravné 38 Kč (ranní svačina 7 Kč, oběd 24,50 Kč, odpolední svačina 6,50 Kč)