Pro rodiče

20. 4. 2017 – 16.30 hodin

Kde nás při aktivech najdete:

Ředitelka školy
Mgr. Petra Čiháková – ředitelna

Zástupce ředitele školy pro druhý stupeň
Mgr. Tomáš Karel (informatik) – kancelář, ředitelna

Zástupce ředitele školy pro první stupeň
Mgr. Ludmila Jílková – kancelář, ředitelna

Výchovná poradkyně
Mgr. Iveta Vajskébrová – kancelář

Třídní učitelé
V kmenových třídách

Ostatní učitelé
Sborovna

5 rad pro učitele a 5 rad pro rodiče, jak dobře zvládnout vzájemnou komunikaci a spolupráci
Pro učitele:
1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
2. Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.
3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko – rodičovské debaty o něm.
5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Pro rodiče:
1. Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.
2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

Zdroj: http://www.rodicevitani.cz/