Základní škola

Jak nejlépe poznat přírodu a svět kolem nás než přímo v samotné učebně pod širým nebem

Všichni žáčci prvního stupně se v pátečním dopoledni vydali do přírody objevovat, pozorovat a poznávat přírodu. 

Čtvrťáci a páťáci byli zapojeni do projektu již několik dní předem a pro své mladší spolužáky připravili rozmanité úkoly. Na osmi stanovištích pod širým nebem, ve venkovních učebnách, ve školním sadu a na hřišti se tak stali průvodci různými tématy z prvouky a přírodovědy.  

Malí spolužáci plnili rozmanité úkoly o lidském těle, poznávali stromy, byliny, živočichy. Vyzkoušeli si své znalosti z dopravní výchovy a orientaci v kalendáři. Úspěšný byl každý, komu se podařilo během plnění úkolů nasbírat všechny barevné obrázky na bodlinky ježečka.  

Celý projekt prokázal schopnost aplikovat znalosti v praxi a velkou spolupráci a týmového ducha všech zúčastněných.  

Top
Skip to content