Zveřejňujeme témata a tematické okruhy dobrovolných ročníkových prací pro žáky 9. ročníků. Žák si vybere z nabídky téma nebo si zvolí okruh, ve kterém si téma nadefinuje sám. Do 31. 3. 2024 se přihlásí k vedoucímu své ročníkové práce.

Témata a tematické okruhy ročníkových prací [PDF]

Top
Skip to content