Identifikátor právnické osoby: 600071421
IZO: 102676283
Jakuba Husníka 527
Vejprnice, 33027
e-mail: jidelna.vejprnice(zavináč)seznam.cz

 

Ve školní jídelně jsou zavedeny bezkontaktní čipy. Čip bude žákovi sloužit celou školní docházku, jestliže jej nezničí nebo neztratí. Za čip strávníci zaplatí zálohu 115 Kč.

Stravné se platí inkasem, úhradou z běžného účtu nebo hotovostí v kanceláři ŠJ Vejprnice.
Jestliže si některé obědy žák odhlásí (nemoc atd.), bude v dalším měsíci záloha snížena o odhlášené obědy.

Finanční normativ – náklady na potraviny:
Žáci MŠ (3 – 6 let): 34 Kč
Žáci MŠ (7 – 10 let): 38 Kč
Žáci ZŠ (7 – 10 let): 25,00 Kč
Žáci ZŠ (11 – 14 let): 28 Kč
Žáci ZŠ (15 let): 30,00 Kč
Cizí strávníci: 60 Kč

Žáci hradí pouze náklady na potravin, ostatní náklady na oběd jsou dotované. Zařazováni do kategorií jsou podle věku žáka, který dosáhl ve školním roce (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020). Každý strávník je od 1. dne v měsíci automaticky přihlášen na oběd na další měsíc.

Odhlašování v době nemoci
V době nemoci žáka oznámí rodiče přerušení stravování (osobně, telefonicky – 371 651 608, www.strava.cz, e-mailem – jidelna.vejprnice(zavináč)seznam.cz). Rodiče jsou povinni odhlásit žáka ze stravování den předem, nejpozději ráno do 8.00 hodin téhož dne. Pokud již oběd nelze odhlásit, je možno si ho vyzvednout v jídelně od 10.30 – 12.00 hodin.

Bezkontaktní čip je nepřenosný a je dokladem k vydání oběda. Případnou ztrátu ohlásí rodiče nebo žák vedoucí školní jídelny. Stravování se zajišťuje pro žáky v době pobytu ve škole. Z toho vyplývá, že žáci nemají nárok na stravování v době nemoci a o prázdninách.

Další informace Vám podá vedoucí školní jídelny paní M. Kacerlová – 371651608, jidelna.vejprnice(zavináč)seznam.cz

Top