Identifikátor právnické osoby: 600071421
IZO: 102676283
Jakuba Husníka 527
Vejprnice, 33027
e-mail: jidelna.vejprnice(zavináč)seznam.cz

 

ZMĚNA ČÍSLA BANKOVNÍHO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

!!POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU!!

OD 1. 9. 2020 MÁME NOVÉ číslo účtu 103282581/2250 banka CREDITAS.

PROVEDENÍ INKASA STRAVNÉHO JE NUTNÉ DÁT VE VAŠÍ BANCE SOUHLAS K INKASU NA NOVÉ č. ú.

Vážení rodiče,
na základě změny banky školy dochází ke změně účtu školní jídelny, kde se hradí stravné, školné MŠ a ŠD. Prosíme Vás, abyste si změnili číslo účtu.

Nové číslo účtu školní jídelny:  103282581/2250 Banka CREDITAS

Do konce SRPNA 2020 bude platit ještě starý účet. Od 1. 9. 2020 bude platit pouze tento nový účet. 

Děkujeme za pochopení. 

 

STANOVENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1. 9. 2022

Na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, je cena stravného od 1. 9. 2020 stanovena následovně: 

Finanční normativ – náklady na potraviny:
Děti MŠ (3 – 6 let): 40,- Kč
Děti MŠ (7 – 10 let): 45,- Kč
Žáci ZŠ (7 – 10 let): 27,- Kč
Žáci ZŠ (11 – 14 let): 31,- Kč
Žáci ZŠ (15 let): 34,- Kč
Cizí strávníci: 85,- Kč

Odůvodnění: 
Změna v cenách stravného je dána na základě zvýšení cen výchozích surovin a energií.

Marie Kacerlová – vedoucí školní jídelny
Mgr. Ludmila Jílková – ředitelka školy

Žádáme strávníky, aby se v letošním roce přihlašovali ke stravování

  • Telefonicky: 371 651 608/ kancelář školní jídelny
  • Elektronicky: jidelna.vejprnice(zavináč)seznam.cz

Přihlášky a poukázky na platbu obědů dostanou žáci začátkem školního roku od třídních učitelů. 

Upozornění na nový bankovní účet – 103282581/2250

Prosím o pozornost u trvalých příkazů.                            

Marie Kacerlová – vedoucí školní jídelny

 

 

Ve školní jídelně jsou zavedeny bezkontaktní čipy. Čip bude žákovi sloužit celou školní docházku, jestliže jej nezničí nebo neztratí. Za čip strávníci zaplatí zálohu 115 Kč.

Stravné se platí inkasem, úhradou z běžného účtu nebo hotovostí v kanceláři ŠJ Vejprnice.
Jestliže si některé obědy žák odhlásí (nemoc atd.), bude v dalším měsíci záloha snížena o odhlášené obědy.

Žáci hradí pouze náklady na potravin, ostatní náklady na oběd jsou dotované. Zařazováni do kategorií jsou podle věku žáka, který dosáhl ve školním roce (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020). Každý strávník je od 1. dne v měsíci automaticky přihlášen na oběd na další měsíc.

Odhlašování v době nemoci
V době nemoci žáka oznámí rodiče přerušení stravování (osobně, telefonicky – 371 651 608, www.strava.cz, e-mailem – jidelna.vejprnice(zavináč)seznam.cz). Rodiče jsou povinni odhlásit žáka ze stravování den předem, nejpozději ráno do 8.00 hodin téhož dne. Pokud již oběd nelze odhlásit, je možno si ho vyzvednout v jídelně od 10.30 – 12.00 hodin.

Bezkontaktní čip je nepřenosný a je dokladem k vydání oběda. Případnou ztrátu ohlásí rodiče nebo žák vedoucí školní jídelny. Stravování se zajišťuje pro žáky v době pobytu ve škole. Z toho vyplývá, že žáci nemají nárok na stravování v době nemoci a o prázdninách.

Další informace Vám podá vedoucí školní jídelny paní M. Kacerlová – 371651608, jidelna.vejprnice(zavináč)seznam.cz

Top
Skip to content