Vzdělávací programy

ŠVP – Základní škola
ŠVP – Mateřská škola
ŠVP – Školní družina

 

Řády

Hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád) [PDF, 322 kB]
Školní řád ZŠ
Školní řád MŠ
Vnitřní řád školní družiny

 

Formuláře – uvolnění žáka / dítěte

Uvolnění žáka ZŠ během dne
Uvolnění žáka ZŠ na více dní
Uvolnění dítěte MŠ
Uvolnění žáka ze ŠD

 

Dokumenty k zápisu do 1. třídy

Dotazník pro rodiče
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte mladšího 6 let k základnímu vzdělávání

 

Dokumenty k zápisu do MŠ

Čestné prohlášení k očkování
Evidenční list v mateřské škole

 

Dokumenty k přijetí do školní družiny

Žádost o přijetí do ŠD
Přihláška do školní družiny

 

Dokumenty k volbě do školské rady

Nominace kandidáta pro volby do školské rady

 

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Výroční zpráva

 

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Vejprnice o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Rok 2021 [PDF, 1,2 MB]
Rok 2020 [PDF, 1,2 MB]
Rok 2019 [PDF, 1,2 MB]
Rok 2018 [PDF, 1,2 MB]

 

Ostatní dokumenty

Koncepce rozvoje školy
Návrh koncepce rozvoje MŠ
Oznámení o ukončení předškolního vzdělávání
Minimální preventivní program 2021/2022
Pravidla pro poskytování individuálních finančních darů pro nadanou mládež

 

Dokumenty ke konzultacím devátých ročníků:

Dotazník pro rodiče (zájem o konzultace)
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (manuál MŠMT)
Čestné prohlášení rodičů (nutné odevzdat při prvním vstupu dítěte do školy)

Top
Skip to content