CO DĚTI DO MŠ POTŘEBUJÍ?

   • bačkory
   • kartáček na zuby
   • pyžamo (děti s celodenním pobytem)
   • krabičku na voskovky
   • náhradní oblečení do skřínky (děti 3-4 leté – více kusů včetně spodního prádla a ponožek)
   • papírové kapesníky (balíček 10 ks  – celé balení)

Další pomůcky budou v průběhu školního roku zveřejňovány na nástěnkách jednotlivých tříd podle potřeb p. učitelek…

Všechny věci (včetně kartáčků na zuby) potřebují mít děti podepsané nebo jinak označené.

Kelímek, zubní pasta, ručníky a povlečení jsou k dispozici v MŠ. Povlečení si nosí na vyprání 1x za 3 týdny, pyžamko každý pátek.

Nově nastupující děti v průběhu školního roku si musí během září vyzvednout složenku na školné v kanceláři školní jídelny u p. Kacerlové v budově ŠJ.

Děti přijaté na školní rok s pozdějším nástupem (po dovršení 3 let) platí od září poloviční školné 255,- Kč/měsíc. 

Výše měsíčního příspěvku za školné:
Děti 3 – 4 leté: 510,- Kč
Děti s polodenní docházkou: 340,- Kč

Bezprostředně před nástupem do MŠ je potřeba přihlásit dítě ke stravování v kanceláři školní jídelny u p. Kacerlové v budově ŠJ.

 

Výše stravného od 1. 9. 2018

Strávníci 3 – 6 let:
ranní svačina: 7,- Kč
oběd: 17,50,- Kč
nápoje: 3,- Kč
odpolední svačina: 6,50,- Kč
Celodenní stravné: 34,- Kč

Strávníci 7 – 10 let:
ranní svačina: 7,- Kč
oběd: 24,50,- Kč
odpolední svačina: 6,50,- Kč
Celodenní stravné: 38,- Kč

Stravné se hradí v kanceláři školní jídelny vždy do 10. dne v měsíci, školné se hradí do 15. dne následujícího měsíce (předpis školného a stravného děti obdrží vždy ke konci měsíce – u paní učitelky na třídě nebo v šatní skříňce).

Top
Skip to content