Vážení rodiče,
právě se chystáte se svým dítětem k zápisu do první třídy. Nastala totiž vhodná doba k zahájení jeho vzdělávání. V šesti letech je dítě přiměřeně duševně i tělesně vyspělé a je tedy podle zákona povinné dostavit se se svými zákonnými zástupci k zápisu a pokud mu ředitelka školy na základě posouzení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny začátek školní docházky o rok neodloží, nastoupí v září do školy.

Komenského slova „Na dobrém počátku všechno záleží“, je možné vztáhnout i na počátek školní docházky. Vstup do školy představuje pro dítě nový, významný vývojový úkol, ale i velké nároky a zatížení. Většina dětí se do školy těší. S nadšením plní první domácí úkoly a připravují se. Vítězoslavně nesou domů první jedničky. Jenže po nějaké době zjistí, že to není jenom zábava, ale pravidelná práce, kterou je třeba splnit, i když se jim zrovna moc nechce a radši by si hrály nebo běhaly venku. Dítě se musí také naučit překonávat překážky a neúspěchy. Musí se naučit zatnout zuby a pracovat dál. A to se nenaučí za týden, ale může to trvat i několik měsíců. A tady nastupuje důležitá funkce rodiny – podchytit počáteční nadšení a využít ho jako motivaci do dalšího učení. Hned od začátku je dobré vytvořit dítěti domácí režim, ve kterém bude mít místo jak práce, tak zábava. Pomáhejte jim, ale nedělejte jejich práci za ně. Snažte se vytvořit jim vhodné prostředí pro domácí přípravu. Projevujte zájem o jejich školní práci. A nezapomínejte, že nejlepší motivací do dalšího učení je pochvala. A nemusí to být jen za jedničky.

Po zápisu do 1. třídy využijte zbývající půlrok k intenzívnější, nenásilné přípravě Vašeho „předškoláčka“. Vaše dítě by se mělo umět soustředit, vystupovat samostatně, mělo by se umět podřídit školním pravidlům a poslechnout paní učitelku. Do šesti let se výrazně vyvíjí řeč a slovní zásoba dětí. Zvláště když jsou povzbuzovány k vyprávění, když si s nimi rodiče povídají nebo jim předčítají. Pro dítě je mnohem podnětnější a přínosnější, když s ním rodiče hrají různé hry, např. Pexeso nebo skládají Puzzle, než když jim zapnou televizi. Velmi vhodné jsou v tomto věku různé stavebnice nebo kreslení a vystřihování. Všechny tyto činnosti ho dobře připravují na budoucí výuku čtení, psaní a počítání.
Nástup dítěte do školy většinou prožívá intenzivně celá rodina a záleží jenom na Vás, jestli bude toto období pro Vaše dítě příjemné. Protože škola by neměla být jen učení, ale i zábava. Bylo by smutné, kdyby v zemi Komenského a jeho „Škole hrou“ chodily děti do školy z donucení a bez radosti.

Na shledanou u zápisu do 1. třídy.

 

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyřídit jednoduchý vzkaz
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • recitovat básničku, zpívat písničku
 • vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • hrát jednoduché hry
 • počítat po jedné do deseti
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovatCO BY DĚTI VZKÁZALY SVÝM RODIČŮM

PROSÍM VÁS NEODBÝVEJTE MĚ.
Mám milion otázek, ale já chci opravdu všechno vědět. Když mi neodpovíte nebo mne odbudete, budu se ptát jiných. Pak budete třeba překvapeni, co všechno se dozvím, a budete se na mě zlobit. Můj hlad po poznání je stejný jako hlad a žízeň, které se snažíte tak pečlivě uspokojovat. Dělejte to stejně i s mým hladem po vědění. Budu si vás za to vážit.

NEBOJTE SE BÝT PEVNÍ V JEDNÁNÍ SE MNOU.
Vím, že na světě je nutný řád. Není-li, necítím se dobře. Když jste jednou příliš povolní a podruhé přísní, nevím, na čem jsem a nevím si rady. Vaši pevnost mám raději než vaši měkkost. Dává mi pocit většího bezpečí.

NEDOVOLTE MI, ABYCH SI VYTVOŘIL ZLÉ NÁVYKY.
Vy sami víte lépe než já, jak těžko se zlozvyk mění. Vy sami víte nejlépe, co člověku v životě pomáhá a co jemu přítěží a překážkou. Prosím pomozte mi a zasáhněte včas, abych se špatným návykům nenaučil.

NESEKÝRUJTE MNE.
Vím, že vám leckdy zavdám příčinu, abyste mne napomínali. Když je to však příliš anebo jste přitom v neprávu, dopaluje mne to. Zdá se mi, že je to trápení, kterého není zapotřebí. Nedivte se potom, že třeba zlobím a vy si se mnou nevíte rady. Když mi to pořád připomínáte nebo do mě rýpete svými poznámkami, nedivte se, že se tvářím, jako bych neslyšel. 

Já si totiž s vámi opravdu nevím rady.

NECHRAŇTE MĚ PŘED DŮSLEDKY MÝCH ČINŮ.
Já cítím, že to se mnou myslíte dobře. Přáli byste mi, abych nemusel opakovat těžké zkušenosti, kterými jste museli sami projít. Opravdová láska dovolí dítěti, aby mnohé zakusilo na vlastní kůži. U mnoha věcí se to zkusit dá a já to zkusit potřebuji.

NEOPRAVUJTE MĚ PŘED LIDMI
Sami říkáte, že každý z nás udělá někdy chybu. Já jich udělám daleko víc než vy, protože se bez přestání učím a všechno zkouším. Jsem rád, že mne upozorníte, co dělám špatně. Ale prosím vás, řekněte mi to mezi čtyřma očima. Před druhými lidmi se strašně stydím, protože mi to bere i kus mé lidské důstojnosti. 

Prosím vás, nedělejte to.

NEZAPOMEŇTE, ŽE SE NĚKDY NEDOKÁŽU VYJÁDŘIT TAK, JAK BYCH CHTĚL 
Vám dospělým to jde, vy se slovy děláte doslova zázraky. Mně se to někdy nepodaří a netrefím slova, která byste zrovna chtěli slyšet. Ani nevíte, jak je těžké dostat ze sebe to, co chci říct. Jak se mi to stokrát nepovede a já se musím bezradně rozplakat. 

Nezlobte se na mě a snažte se pochopit, co vám chci sdělit.

NEHÝČKEJTE MĚ PŘÍLIŠ
Prosím vás nerozmazlujte mne, nekazte mne a neplňte každé mé přání, které vyslovím nebo jen naznačím. Uvědomte si, že vás jen tak zkouším. Chci vědět, co si na vás můžu dovolit. Vím přece, že nemůžu dostat všechno, oč žádám.

NEBUĎTE NEDŮSLEDNÍ
Důslednost mi pomáhá poznat řád. Nedůslednost mě mate. Ztrácím tím důvěru v sebe i důvěru v existenci řádu ve světě. A v chaosu se člověku nežije dobře, zvlášť ne malému človíčkovi. Nezapomeňte, že nemohu žít bez ochranného obalu porozumění a lásky. Vím, že se vám to nemusí připomínat a jsem vám za to vděčný a mám vás rád. 

Nepotřebuji vlastně nic jiného než cítit, že i vy máte rádi mne.DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. 

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                         

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla 
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                    

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí  
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelodokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny 
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) 
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí
Top
Skip to content