Vážení rodiče,
právě se chystáte se svým dítětem k zápisu do první třídy. Nastala totiž vhodná doba k zahájení jeho vzdělávání. V šesti letech je dítě přiměřeně duševně i tělesně vyspělé a je tedy podle zákona povinné dostavit se se svými zákonnými zástupci k zápisu a pokud mu ředitelka školy na základě posouzení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny začátek školní docházky o rok neodloží, nastoupí v září do školy.

Komenského slova „Na dobrém počátku všechno záleží“, je možné vztáhnout i na počátek školní docházky. Vstup do školy představuje pro dítě nový, významný vývojový úkol, ale i velké nároky a zatížení. Většina dětí se do školy těší. S nadšením plní první domácí úkoly a připravují se. Vítězoslavně nesou domů první jedničky. Jenže po nějaké době zjistí, že to není jenom zábava, ale pravidelná práce, kterou je třeba splnit, i když se jim zrovna moc nechce a radši by si hrály nebo běhaly venku. Dítě se musí také naučit překonávat překážky a neúspěchy. Musí se naučit zatnout zuby a pracovat dál. A to se nenaučí za týden, ale může to trvat i několik měsíců. A tady nastupuje důležitá funkce rodiny – podchytit počáteční nadšení a využít ho jako motivaci do dalšího učení. Hned od začátku je dobré vytvořit dítěti domácí režim, ve kterém bude mít místo jak práce, tak zábava. Pomáhejte jim, ale nedělejte jejich práci za ně. Snažte se vytvořit jim vhodné prostředí pro domácí přípravu. Projevujte zájem o jejich školní práci. A nezapomínejte, že nejlepší motivací do dalšího učení je pochvala. A nemusí to být jen za jedničky.

Po zápisu do 1. třídy využijte zbývající půlrok k intenzívnější, nenásilné přípravě Vašeho „předškoláčka“. Vaše dítě by se mělo umět soustředit, vystupovat samostatně, mělo by se umět podřídit školním pravidlům a poslechnout paní učitelku. Do šesti let se výrazně vyvíjí řeč a slovní zásoba dětí. Zvláště když jsou povzbuzovány k vyprávění, když si s nimi rodiče povídají nebo jim předčítají. Pro dítě je mnohem podnětnější a přínosnější, když s ním rodiče hrají různé hry, např. Pexeso nebo skládají Puzzle, než když jim zapnou televizi. Velmi vhodné jsou v tomto věku různé stavebnice nebo kreslení a vystřihování. Všechny tyto činnosti ho dobře připravují na budoucí výuku čtení, psaní a počítání.
Nástup dítěte do školy většinou prožívá intenzivně celá rodina a záleží jenom na Vás, jestli bude toto období pro Vaše dítě příjemné. Protože škola by neměla být jen učení, ale i zábava. Bylo by smutné, kdyby v zemi Komenského a jeho „Škole hrou“ chodily děti do školy z donucení a bez radosti.

Na shledanou u zápisu do 1. třídy.

 

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyřídit jednoduchý vzkaz
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • recitovat básničku, zpívat písničku
 • vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • hrát jednoduché hry
 • počítat po jedné do deseti
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
Top