Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 ke stažení – zde.

 

Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dětí  si rodiče vyzvednou 31. 5. 2019 od 6.30 – 14.00 hodin v kanceláři MŠ, od 14.00 – 15. 30 hodin v oranžové třídě MŠ.

Schůzka rodičů přijatých dětí na školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 15.30 hodin v oranžové třídě.

 

 

 

ZÁPIS

do Mateřské školy ve Vejprnicích

pro školní rok 2019 – 2020 se konal

6. května 2019 (pondělí) od 9.00 hodin do 15.00 hodin

 

místo konání:
Zasedací místnost Obecního úřadu Vejprnice 1. patro

Potřebnou dokumentaci k zápisu do MŠ je možno vyzvednout v týdnu  od 23. dubna do 3. května 2019 v MŠ  (oranžová  třída). Ke stažení také zde.

K zápisu si přineste:

 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Kartičku pojišťovny
 • Očkovací průkaz

 

Ve Vejprnicích dne 6. 2. 2019 Mgr. Ludmila Jílková
ředitelka školy Zápis do MŠ

 

 

Informace k zápisu

Registrační číslo – při zápisu dítěte do MŠ obdrží dítě registrační číslo, pod kterým je evidováno a bude zveřejněno na seznamu přijatých dětí. 

 

 • Všechny dokumenty, které si rodiče stáhnou z webových stránek školy – zde, nebo si je vyzvednou v MŠ před zápisem rodiče vyplní, podepíší a předloží s datem 6. 5. 2019 u zápisu.
 • Evidenční list podepíší oba rodiče, nechají potvrdit u dětského pediatra (prosíme o důsledné vyplnění vyjádření lékaře – na Vaši žádost). U rozvedených rodičů uveďte číslo rozsudku, a komu je dítě svěřeno do péče (doneste ke kontrole originál rozhodnutí).
 • Dále je nutné předložit: OP, rodný list dítěte, kartičku pojišťovny, očkovací průkaz

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Přednostně budou přijímány: 

 1. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je v MŠ od 1. 9. 2017 povinné (tj. děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou 5 let věku) a děti s odkladem školní docházky
 2. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích, které k 1. 9. 2019 dosáhnou 4 let věku
 3. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích, které k 1. 9. 2019 dosáhnou 3 let věku.

 

A dále budou přijímány:

 1. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích, které k 31. 12. 2019 dosáhnou 3 let věku a to až do naplnění kapacity MŠ.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude vedení ZŠ a MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 – 4. 

 

 • Rozhodnutí o přijetí kódy přijatých dětí budou zveřejněny 20. 5. 2019 na Úřední desce a na webových stránkách: www.zsvejprnice.cz
 • Rozhodnutí o nepřijetí si rodiče vyzvednou 31. 5. 2019 od 6.30 do 13.00 hodin v kanceláři MŠ, od 13.00 do 15.30 hodin v oranžové třídě MŠ.

 

Pokud rodiče neodevzdají všechny požadované dokumenty ve stanoveném termínu, vyzve ředitel zákonného zástupce „výzvou“ k odstranění nedostatků. Řízení se přeruší. 

 

 • Stravné a školné je nutné uhradit v kanceláři ŠJ u paní Kacerlové v předstihu před nástupem do MŠ.

 

Top