Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024 / 2025

Zápis do 1. tříd se bude konat:

v pátek – 12. 4. 2024 – 13.00 – 16.30 hodin
a
v sobotu – 13. 4. 2024 – 9.00 – 11.00 hodin

Zapisují se děti:

  • které do 31. srpna 2024 dovrší šestý rok věku (narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
  • kterým byl loni udělen odklad povinné školní docházky

Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace.

V pondělí 18. března 2024 v 8.00 hodin bude spuštěna elektronická registrace zápisu, kterou můžete provést z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Ukončena pak bude ve čtvrtek 28. března 2024 v 18.00 hodin. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Odkaz na elektronickou registraci a návod najdete níže.

Elektronická registrace
Postup registrace najdete v tomto odkazu na stránkách školy

Po správném zaregistrování Vám přijde na e-mail zpráva s textem a registračním číslem, pod kterým budeme žáka evidovat. Pod vygenerovaným registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů. Zároveň dostanete informace, jak dále postupovat. Obdržíte odkaz na stažení žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku, kterou vyplníte a podepíšete a také odkaz na Dotazník pro rodiče – ke stažení pod tímto článkem.

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat do 30. dubna 2024 o odklad povinné školní docházky. Pokud v době zápisu nebudou doporučení doložena, přeruší ředitelka školy správní řízení o povolení odkladu do doby doložení doporučení. Doporučení dokládá škole zákonný zástupce. Žádost bude podepsána oběma zákonnými zástupci.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky  postupujte takto:

Zaregistrujte se, vyplňte žádost o zápis dítěte do 1. ročníku, vyplňte žádost o odklad – ke stažení pod tímto článkem. Přiložte vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Pokud nemáte, dodejte do 30. 4. 2024.

K ZÁPISU SI PŘINESTE:

  • Občanský průkaz (rodičů)
  • Rodný list dítěte
  • Žádost o zápis do 1. ročníku (podepsaný oběma rodiči)
  • Dotazník pro rodiče (podepsaný oběma rodiči)

Při žádosti o odklad školní docházky rodiče navíc předloží:

  • Žádost o odklad školní docházky
  • Doporučení lékaře a ŠPZ.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat. Současně se bude předběžně zjišťovat, zda dítě bude navštěvovat školní družinu.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Ředitelka ZŠ a MŠ Vejprnice stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.

Do prvních tříd se přednostně přijímají děti podle následujících kritérií:

1) děti s místem trvalého pobytu ve Vejprnicích
2) děti s místem trvalého pobytu mimo Vejprnice, navštěvuje naši MŠ nebo jejichž sourozenec již navštěvuje tuto školu
3) děti s místem trvalého pobytu mimo Vejprnice

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 3. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte – v žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

JAK ZÁPIS PROBÍHÁ:

1. část – Formální – rodič předloží potřebné dokumenty.

2. část – Rozhovor dítěte s paní učitelkou nebo panem učitelem. Pedagog hravou formou provede dítě několika stanovišti, kde bude plnit úkoly zaměřené na oblasti školní zralosti.

Celý zápis obvykle zabere zhruba 20 minut.

Co by mělo dítě u zápisu umět?

Mělo by znát své jméno, příjmení. Mělo by znát adresu, kde bydlí, barvy, základní tvary, jednoduchou písničku nebo básničku, a také svoje datum narození. Mělo by zvládnout sebeobsluhu. Důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit.

Jak se na zápis připravit?

Vysvětlit dítěti, co to zápis je, co ho tam čeká. Doporučujeme udělat ze zápisu slavností chvilku a hlavní prioritu dne. Ideální je další aktivity neplánovat, dát dítěti odlehčující den, aby nebylo na zápis unavené, v nepohodě.

Mnoho aktivit na přípravu na zápis lze najít na webu, například ZDE nebo ZDE.

V případě dotazů pište na e-mail ředitelky školy: skola@zsvejprnice.cz

Ve Vejprnicích 20. 1. 2024

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy


Potřebné dokumenty ke stažení:

Dotazník pro rodiče
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte mladšího 6 let k základnímu vzdělávání

Další dokumenty:
Desatero pro prvňáčky a rodiče
Jak vybrat školní brašnu

Top
Skip to content