Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023 / 2024

Organizace zápisů proběhne tradičním způsobem, tzn. s osobní přítomností dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023-2024 se bude konat:

v pátek – 14. 4. 2023 – 13.00 – 16.30 hodin
a
v sobotu – 15. 4. 2023 – 9.00 – 11.00 hodin

Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace.

V pondělí 20. března 2023 v 8.00 hodin bude spuštěna elektronická registrace zápisu, kterou můžete provést z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Ukončena pak bude v pátek 31. března 2023 v 18.00 hodin. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Odkaz na elektronickou registraci a návod najdete níže.

Elektronická registrace
Postup registrace najdete v tomto odkazu na stránkách školy

Po správném zaregistrování Vám přijde na e-mail zpráva s textem a registračním číslem, pod kterým budeme žáka evidovat. Pod vygenerovaným registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů. Zároveň dostanete informace, jak dále postupovat. Obdržíte odkaz na stažení žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku, kterou vyplníte a podepíšete a také odkaz na Dotazník pro rodiče – ke stažení pod tímto článkem.

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat do 30. dubna 2023 o odklad povinné školní docházky. Pokud v době zápisu nebudou doporučení doložena, přeruší ředitelka školy správní řízení o povolení odkladu do doby doložení doporučení. Doporučení dokládá škole zákonný zástupce. Žádost bude podepsána oběma zákonnými zástupci.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky  postupujte takto:

Zaregistrujte se, vyplňte žádost o zápis dítěte do 1. ročníku, vyplňte žádost o odklad – ke stažení pod tímto článkem. Přiložte vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Pokud nemáte, dodejte do 30. 4. 2023.

Další podrobnosti

Zapisují se děti:

  • které do 31. srpna 2023 dovrší šestý rok věku (narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017) 
  • kterým byl loni udělen odklad povinné školní docházky 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Ve školním roce 2023/2024 budou z důvodu naplnění kapacity školy otevřeny pouze dvě první třídy do maximálního počtu 58 žáků.

Ředitelka ZŠ a MŠ Vejprnice stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.

Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle následujících kritérií:

  1) děti s místem trvalého pobytu ve Vejprnicích 
  2) děti s místem trvalého pobytu mimo Vejprnice, jejichž sourozenec již navštěvuje tuto školu
  3) děti s místem trvalého pobytu mimo Vejprnice

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 3. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte –  v žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy. 

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

V případě dotazů pište na e-mail  ředitelky školy: skola@zsvejprnice.cz

Ve Vejprnicích  13. 3. 2023

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy


Potřebné dokumenty ke stažení:

Dotazník pro rodiče
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte mladšího 6 let k základnímu vzdělávání

Další dokumenty:
Desatero pro prvňáčky a rodiče
Jak vybrat školní brašnu

Top
Skip to content