Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 ke stažení – zde.

Zápis do prvních tříd na školní rok 2019/20 se konal:
v pátek 12. 4. 2019 od 13 – 16.30 hodin,

v sobotu 13. 4. 2019 od 9 – 11 hodin.


INFORMACE K ZÁPISU

Na školní rok 2019/2020 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2019.

K zápisu je třeba:

  • žádost o přijetí a zápisový list (je možné vyplnit i  přímo u zápisu)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz alespoň jednoho zákonného zástupce
  • v případě žádosti o odklad kladné doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře
  • u dětí, které nejsou občany ČR, musí zákonný zástupce předložit doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém pobytu

Nelze-li se ze závažných důvodů dostavit k zápisu v určeném termínu, musí si zákonní zástupci předem domluvit náhradní termín s výchovnou poradkyní Mgr. Ivetou Vajskébrovou (tel.: 377821212).
Budete-li žádat odklad školní docházky, je třeba podat písemnou žádost a doložit ji v době zápisu doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Při zápisu vám bude přidělen číselný kód, pod kterým zjistíte informace o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte. Tento kód si pečlivě uschovejte.

Informace o zařazení dítěte do konkrétní první třídy budou zveřejněny po skončení přijímacího řízení na hlavních dveřích školy a na webových stránkách školy. Podrobné informace o organizaci výuky v 1. třídě, pomůckách, učebnicích, chodu školy, Školní družiny  se dozvíte na informativní schůzce v červnu 2019.

Ve Vejprnicích 8. 2. 2019
Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy


Desatero pro prvňáčky a rodiče
Jak vybrat školní brašnu


Potřebné dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí dítěte
Dotazník pro rodiče
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí dítěte mladšího šesti let

Top