PŘEDŠKOLIČKA – pohodový přechod z MŠ do ZŠ

Vážení rodiče,

učitelé 1. stupně si pro Vaše předškoláčky připravili tři vyučovací lekce, ve kterých se budou procvičovat činností, které jsou předpokladem k úspěšnému startu v prvním ročníku základní školy. Všechny cviky a cvičení mají motivační charakter. Děti si vyzkouší jaké je to být ve školní třídě, sedět ve školních lavicích – prostě si zahrají na školáčky.

Všechny lekce dítě absolvuje spolu s jedním z rodičů.

ORGANIZACE:

Termíny jednotlivých lekcí: pondělí 25. 4., 2. 5., 9. 5. vždy od 16.00 – 16.45 hodin

Sraz před hlavním vchodem ZŠ v 15.50 hodin (kde budou čekat učitelé)

Děti budou rozděleny do skupin. Do jaké skupinky patří Vaše dítě a které lekce se zúčastní, dají vědět paní učitelky MŠ.

S sebou si děti přinesou: pevné přezůvky, pastelky v pouzdře, papírové kapesníčky, pití – vše v batůžku.

CÍL:

 • seznámení dětí s prostředím školy a učiteli
 • osobní setkání s dětmi a jejich rodiči
 • nabídka praktických ukázek a námětů na cvičení v oblastech, které jsou důležité pro školní úspěšnost
 • budování schopnosti soustředit se a být schopen ve škole pracovat
 • zaměření na správnou výslovnost, početní představy, sluchovou analýzu a syntézu, uvolnění ruky – vše hravou formou
 • ukázat dětem i rodičům, co všechno děti zvládnou a dokáží
 • pomoci odhalit oblasti, na které je třeba se zaměřit

NÁPLŇ LEKCÍ:

 • rozvoj hrubé motoriky (výskoky, přeskoky, udržování rovnováhy, cvičení s míčem)
 • rozvoj jemné motoriky (vystřihovánky, skládačky, vytrhávání tvarů, skládání obrázků)
 • rozvoj grafomotoriky (správné sezení, držení tužky, sklon papíru, procvičování ruky)
 • rozvoj sluchového vnímání (analýza, syntéza, rytmus, paměť)
 • rozvoj početních představ (barvy, tvary, pravolevá orientace)
 • rozvoj myšlení a řeči (slovní zásoba, výslovnost)

VÝSTUP:

Z každé lekce dostanou děti ,,pamětní list“ s názvem lekce a seznam námětů pro rozvoj dané oblasti.

Top
Skip to content