CO PŘIPRAVUJE NAŠE MŠ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE PRO DĚTI A RODIČE:

 • Slavnostní zahájení školního roku před budovou ZŠ
 • Schůzka SRPDŠ
 • Výstavka knih a hraček s prodejem – během roku
 • Divadelní představení v MŠ i mimo MŠ
 • Vánoční besídka
 • Vystupování dětí v Domě poklidného stáří
 • Předání dárků před Vánocemi občanům s pečovatelskou službou
 • Schůzka rodičů předškolních dětí s uč. ZŠ před zápisem do ZŠ
 • Zápis dětí do ZŠ s účastí pí uč. MŠ
 • Zápis dětí do MŠ
 • Maškarní karneval
 • Návštěva MLK – beseda s knihovnicí
 • Výstava dětských prací v MLK po celý rok
 • Fotografování dětí
 • Velikonoční jarmark – práce dětí a učitelek, rodičů
 • Vánoční jarmark – práce dětí a učitelek, rodičů
 • Prodejní vánoční jarmark – práce dětí, učitelek a rodičů
 • Turistické vycházky po okolí
 • Solná jeskyně Nýřany (10 návštěv)
 • Čarodějnice
 • Akce ke Dni matek
 • Oslava Dne dětí
 • Školní výlety
 • Rozloučení s předškoláky
 • Běh města Nýřan
 • Lehkoatletické závody na hřišti
 • Zapojení do výtvarných soutěží
 • Návštěva předškolních dětí s pí uč. v 1. třídě ZŠ, školní družině
 • Netradiční dny v MŠ
 • Školka v přírodě

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a sponzorské dary. Uvítáme, přinesete-li doma již nepotřebné nerozbité hračky, které mohou dále využít děti v MŠ. Peníze jsou využity na nákup hraček a pomůcek pro děti.

Top
Skip to content