Identifikátor právnické osoby: 600071421
IZO: 115600175
Jakuba Husníka 527
Vejprnice, 33027
e-mail: skola(zavináč)zsvejprnice.cz

 

Informace pro zájemce o školní družinu ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou v provozu 4 oddělení školní družiny o celkové kapacitě 120 žáků. Žáci budou přijímáni v souladu s „Vnitřním řádem školní družiny ZŠ a MŠ Vejprnice“ až do naplnění kapacity (přednost mají mladší žáci). Prosíme rodiče žáků, aby nejpozději do 30. 6. 2020 dodali škole žádost o přijetí do školní družiny (formulář je uveřejněn níže). Žádost mohou rodiče vhodit do schránky, která je umístěna u hlavního vchodu do budovy ZŠ, mohou ji poslat mailem na adresu skola@zsvejprnice.cz nebo poštou na adresu školy. Přihláška s údaji o docházce bude rozdána přijatým žákům, kde rodiče vyplní příslušné údaje a po vyplnění předají vedoucí vychovatelce školní družiny Bc. Simoně Dezortové před nástupem do ŠD. Prosíme rovněž rodiče budoucích prvňáčků, kteří mají zájem o docházku do ŠD, aby žádost též odeslali do stanoveného termínu.

Vnitřní řád ŠD
Žádost o přijetí do ŠD

 

Upozornění:

Ranní provoz školní družiny mohou navštěvovat i žáci (1. – 5. ročníků), kteří nejsou přihlášeni k pravidelné odpolední docházce – úplata za docházku pouze do ranní družiny byla pro školní rok 2019/2020 stanovena 500,- Kč/ na celý školní rok.

 

Provoz školní družiny ve školním roce 2019/2020 bude zahájen v úterý

3. září 201od 6.00 – 16.30 hodin.

 

VYZVEDÁVÁNÍ  ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

je možné do 12.35 hodin před obědem, v 13.10 hodin po obědě ze ŠJ, poté až od 14.00 hodin v oddělení ŠD. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 12.30 a 14.00 hodin ve škole, na školním hřišti či v dosahu.

Ze ŠD si přebírají zák. zástupci žáky osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby žák odcházel ze ŠD sám v určenou hodinu. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě v pondělí až pátek nejpozději do 16.30 hodin.

 

UVOLŇOVÁNÍ

Docházka přijatých dětí je povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka je stejné jako ve škole. Vychovatelka denně zaznamenává prezenci žáků do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve (než je uvedeno v přihlášce) jen na základě písemné žádosti. Písemná žádost musí obsahovat – celé jméno žáka, datum, přesnou hodinu, kdy má žák být uvolněn a zda žák odejde sám nebo s jinou osobou, podpis rodiče (formulář na web stránkách školy).

Žádosti vychovatelka zakládá. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na telefonickou žádost!

 

Formulář „Uvolnění žáka ze ŠD“ stahujte zde.

Děkujeme za pochopení.

Vychovatelky ŠD

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) školní družiny je k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Top