Dokumenty

Výroční zpráva 2016 / 2017

Minimální preventivní program 2016/2017

Školní vzdělávací program – ZŠ

Organizační řád – ZŠ

Organizační řád – MŠ

Školní řád – ZŠ

Školní vzdělávací program – MŠ

Dokumenty k zápisu do MŠ

Školní vzdělávací program – Školní družina

Organizační řád – Školní družina

 

Formuláře:

Žádosti o uvolnění žáka / dítěte:

  • ZŠ – během jednoho dne podávají rodiče písemně třídnímu učiteli podle následujícího vzoru
  • ZŠ – na více dní podávají rodiče písemně třídnímu učiteli podle následujícího vzoru
  • MŠ – žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání – vzor