Základní škola a mateřská škola Vejprnice

Kontakty:
Identifikátor právnické osoby: 600071421
IZO: 102328579
Jakuba Husníka 527
Vejprnice, 33027
IČ: 49745247, DIČ: CZ49745247
č. ú. 8083740237/0100
e-mail: zs.vejprnice@quick.cz

Ředitelka ZŠ: Mgr. Petra Čiháková – 377826287
Zástupce ředitele školy pro druhý stupeň: Mgr. Tomáš Karel – 377821200
Zástupkyně ředitele školy pro první stupeň: Mgr. Ludmila Jílková – 377821204
Výchovná poradkyně pro první stupeň:
Mgr. Iveta Vajskébrová – 377821212
Výchovná poradkyně pro druhý stupeň: 
Mgr. Mgr. Daniela Kozová – 377821212

Sborovna dolní: 377821275
(Mgr. V. Vlasák, Bc. K. Scheinherrová, Mgr. V. Klimentová, Mgr. E. Frémundová, Mgr. M. Procházková, Mgr. I. Kňourková, Mgr. H. Šindelářová, Mgr. J. Šašková, Mgr. H. Marková, Mgr. D. Kozová, Mgr., Z. Bartošová, Mgr. Š. Petříková)

Sborovna horní: 377821276
(Mgr. M. Mouleová, Mgr. L. Flajšmanová, Mgr. M. Švantnerová, Mgr. J. Levá, Mgr. L. Hrubá, Mgr. P. Hájková, Mgr. Š. Špirková, Mgr. M. Michálková, Mgr. K. Pejšová)

Družina: 377821213

Školní jídelna: Marie Kacerlová – 371651608

Účetní: Drahomíra Lukešová – 377821205

Radka Karpíšková – 377826213

 

Zařízení sdružuje:
MŠ – kapacita 212 dětí
ZŠ – kapacita 550 žáků
Školní družinu – kapacita 245 žáků (včetně zájmové činnosti)
Školní jídelnu – kapacita 550 jídel

Co nabízíme:
Při MŠ:
– zájmové útvary dle aktuální nabídky
Při ZŠ:
– volnočasové aktivity
– výuku pedagogicky způsobilými a aprobovanými učiteli

Co organizujeme:
– výuku plavání pro 2. a 3. třídu
– zimní ozdravný pobyt pro 5. – 9. třídu
– letní ozdravný pobyt u moře
– různé sportovní akce
Akce pro žáky
Akce pro žáky a rodiče