ZŠ a MŠ Vejprnice

Návštěva partnerské školy

Návštěvu ze sousedního Německa hostila v týdnu od 30. 9. do 4. 10. naše základní škola. Do Vejprnic přijeli žáci a pedagogové z naší partnerské školy ve Frankfurtu. Česká škola KUBIK v Německu, se kterou již druhý rok rozvíjíme partnerství, se zaměřuje na výchovu česky mluvící mladé generace, která vyrůstá v zahraničí. Jejím cílem je, aby tyto děti byly schopny česky nejen číst a psát, ale také si zachovaly povědomí o svých kořenech. Náplň vyučovacích hodin tvoří převzatý školní vzdělávací program naší školy ve Vejprnicích. Hlavními předměty jsou český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, dějepis a zeměpis českých zemí.

Dny našeho společného programu věnovali učitelé z partnerské školy hlavně hospitacím v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni. Stihli i prohlídku vejprnické základní školy a také ochutnali obědy ve školní jídelně. Cílem spolupráce jsou aktivity, které procházejí všemi oblastmi školního vzdělávacího programu obou škol. 

Žáci si během celého školního roku vyměňují projekty, kvízy a výtvarné práce na různá témata. Vzájemné předávání zkušeností a načerpání nových poznatků ve vzdělávání, možnost poznat jiné formy a metody výuky jsou pro pedagogy i samotné žáky velmi inspirativní. 

Doufáme, že týden prožitý v naší škole bude obohacením pro obě strany a zanechá v dětech spoustu krásných zážitků, na kterých bude možno dále stavět a rozvíjet budoucí spolupráci mezi našimi školami.

Top
Skip to content