ZŠ a MŠ Vejprnice

PRV, PŘ a VL v přírodě – Ježek

Žáci prvního stupně se opět vypravili poznávat svět přímo do největší učebny – přímo ven. Paní učitelky a pan učitel připravili 10 různých témat napříč celým učivem prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Na deseti stanovištích s moderátory z řad páťáků si mladší školáci vyzkoušeli, co umí, co znají, co dovedou, co poznají ze světa kolem nás. Po zvládnutí všech témat byla každému odměnou nová zkušenost či vědomost.

Top
Skip to content