ZŠ a MŠ Vejprnice

PRV, PŘ a VL v přírodě – Ježek

Žáci prvního stupně se opět vypravili poznávat svět přímo do největší učebny – přímo ven. Paní učitelky a pan učitel připravili 10 různých témat napříč celým učivem prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Na deseti stanovištích s moderátory z řad páťáků si mladší školáci vyzkoušeli, co umí, co znají, co dovedou, co poznají ze světa kolem nás. Po zvládnutí všech témat byla každému odměnou nová zkušenost či vědomost.

Top