ZŠ a MŠ Vejprnice

Zadávání úkolů žákům v době uzavření školy

Vážení rodiče,
po dobu uzavření školy bude povinné vzdělávání žáků zajištěno distanční formou – tzn. bude uskutečňované zcela prostřednictvím informačních technologií a individuálními emailovými konzultacemi.

Učivo a úkoly budou žákům průběžně zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky v programu Škola online nebo prostřednictvím e-mailu rodičů. Zaslané výukové materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a zadané úkoly jsou pro žáky povinné. Žáci by měli na úkolech pracovat průběžně a po skončení uzavření školy odevzdají domácí práci ke kontrole a ohodnocení. Případné nejasnosti kolem zadávaných úkolů je možné řešit přímo s vyučujícími prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem.

V případě technických potíží se můžete obrátit na e-mail t.karel@zsvejprnice.cz. 

Žáci si mohou opakovat nebo doplňovat učivo prostřednictvím volně přístupných online knih a kurzů:

Nakladatelství Fraus

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se naše nakladatelství rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března 2020 do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak poskytneme zdarma prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. Více informací bude během dneška k dispozici na webu www.fraus.cz/ucenidoma.

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, nakladatelství učebnic

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Děkujeme za spolupráci při zajišťování povinného vzdělávání žáků.

Ve Vejprnicích dne 12. 3. 2020 Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content