ZŠ a MŠ Vejprnice

Přijímací řízení pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

Příprava a konzultace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,
pro žáky 9. ročníků nabízíme konzultace s vyučujícími českého jazyka a matematiky – přípravu na přijímací zkoušky, která bude po dobu nouzového stavu probíhat formou telefonického hovoru nebo mailem s Mgr. Janou Šaškovou a Mgr. Hanou Šindelářovou. Každý všední den Vám dojde domácí příprava (úkoly z ČJ a M), kterou si můžou žáci předem připravit a poté konzultovat s učitelkami, případně probrat nejasnosti.
Prosíme žáky, aby přistupovali k přípravě na „přijímačky“ zodpovědně. Není povoleno jakékoliv pořizování záznamu či sdílení – slouží pouze k výuce a konzultaci našich žáků.

Rozpis konzultací:
Úterý 10 – 11 hodin
Čtvrtek 15 – 16 hodin
V tyto určené hodiny budou učitelky k dispozici žákům (popřípadě Vám rodičům). Po předchozí domluvě možno i v jiný den a čas.

Matematika:
Mgr. Jana Šašková tel. číslo 777 145 566 , mailová adresa: 
janasaskova@atlas.cz 

Český jazyk:
Mgr. Hana Šindelářová tel. číslo 774 191 402, mailová adresa: 
ziraficka@centrum.cz


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

V odkaze níže naleznete informace o přijímacím řízení na SŠ upravené v zákoně o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
ODKAZ MŠMT

Inspirace pro přípravu na přijímací řízení
Česká televize myslí také na starší žáky, kteří se doma připravují na přijímací zkoušky. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin, po skončení pořadu Sama doma, pomůže televize na programu ČT1 žákům devátých tříd, na které čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.

  • Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut: zde
    Matematika pro 1. – 9. ročník základních škol v hravé formě
  • ŠKOLA S NADHLEDEM – ZAJÍMAVÁ CVIČENÍ OD. 1. DO 9. ROČNÍKU VČETNĚ VYHODNOCENÍ – zde  – ČJ II.stupeň
  • Online výuková videa a testy TAKTIK – zde
  • řešit testová zadání k přijímacím zkouškám na stránkách Cermatu – zde (otevřít si příslušný didaktický test a řešit ho, následně zkontrolovat přes klíč správných řešení)
  • Cvičné testy k přijímacím testům – zde
Top
Skip to content