ZŠ a MŠ Vejprnice

Konzultace pro žáky a rodiče

Vážení rodiče, milí žáci,
naše škola zůstává pochopitelně nadále uzavřena, provoz je omezen na minimum. Učitelé pracují z domova, prostřednictvím portálu Škola Online připravují a rozesílají žákům materiály a úkoly k domácímu studiu.

Až do odvolání mimořádného opatření bude komunikace mezi vyučujícími a vámi probíhat následujícím způsobem:

Dle rozvrhu hodin obdržíte od učitelů email se zadáním domácí přípravy jednotlivých předmětů. Nedílnou součástí emailu bude plán učiva v daném předmětu (téma hodiny, obsah hodiny, aktivity a úkoly, příp. termín a forma odevzdání zadané práce a hodnocení daného úkolu).

Individuálně probíhá komunikace vyučujících s žáky, resp. jejich zákonnými zástupci. Součástí naší komunikace s vámi v případě potřeby budou on-line konzultace. Osobní individuální nebo skupinové konzultace nejsou ve smyslu opatření ministra zdravotnictví možné.

Pokud nastane situace, že Vaše dítě onemocní a jeho zdravotní stav mu neumožní ani domácí vzdělávání, omluví jej jeho zákonný zástupce třídnímu učiteli. Následně se domluví na posunu vypracování/odevzdání zadaných úkolů.

V nastalé situaci Vám chceme poděkovat za spolupráci v uvedeném modelu výuky. Povzbuďme děti k systematické práci, my učitelé se budeme snažit, aby ji vnímaly jako kreativní a smysluplnou. Prosíme o dodržování termínů uvedených pro odevzdání dílčích úkolů. Velice rádi poté ve škole navážeme na práci žáků z tohoto mimořádného období.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedení školy, třídní učitele a další vyučující. Těšíme se na spolupráci s našimi žáky i s Vámi a přejeme vše dobré.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice


Přehled konzultačních hodin (stahujte ZDE), kde velmi rádi zodpovíme veškeré dotazy k současné výuce. Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ Vejprnice

Top
Skip to content