Základní škola

Aktualizace – předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví, které umožňuje přítomnost žáků ve dnech 22. – 30. 6. 2020 a to z důvodů:

  • Předání vysvědčení

Akce předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění. Žák předkládá vyplněné čestné prohlášení. Žáci, kteří již navštěvují prezenční výuku na 1. stupni, nebo konzultace pro žáky 2. stupně nemusí znovu čestné prohlášení odevzdávat.

  • Předávání vysvědčení se mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin
  • Školní fotografování v tomto školním roce neproběhne
  • Třídnické hodiny, neformální akce pro žáky v rámci tříd jsou plně v kompetenci třídních učitelů. O jejich času a místě vás informují třídní učitelé.
  • V případě, že žák se předávání vysvědčení nezúčastní, můžete vysvědčení vyzvednout ve dnech: 29. 6. – 10. 7. 2020 v kanceláři školy
  • Pravidla pro žáky školních skupin žáků 1. stupně a pro konzultace žáků 2. stupně za účelem vzdělávacích aktivit, zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud budou pokračovat až do úterý 30. 6. 2020.

Harmonogram vydávání vysvědčení od 25. 6. – 30. 6. 2020

Datum / Třída
25. 6. 2020 / 9. A+ 9. B
26. 6. 2020 / 6. – 8. třídy
26. 6. 2020 / 4. A
29. 6. 2020 / 4. B, 4. C+ 5. třídy
30. 6. 2020 / 1. – 3. třídy

  • O konkrétní hodině a místu předávání vysvědčení vás budou prostřednictvím mailu informovat třídní učitelé.
  • Žáci, kteří navštěvují školní družinu a jsou již nyní součástí školní skupiny, pro kterou je školní družina vypsána ji mohou využít až do dne 30. 6. 2020 a to do 16.00 hod.
  • Změny v rámci školní skupiny, která využívá školní družiny nejsou možné

Děkuji za pochopení.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Čestné prohlášení rodičů

Top
Skip to content