STANOVENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1. 9. 2020

Na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, je cena stravného od 1. 9. 2020 stanovena následovně: 

Finanční normativ – náklady na potraviny:
Žáci MŠ (3 – 6 let): 36,- Kč
Žáci MŠ (7 – 10 let): 40,- Kč
Žáci ZŠ (7 – 10 let): 27,- Kč
Žáci ZŠ (11 – 14 let): 30,- Kč
Žáci ZŠ (15 let): 32,- Kč
Cizí strávníci: 70,- Kč

Odůvodnění: 
Změna v cenách stravného je dána na základě zvýšení cen výchozích surovin a energií.

Marie Kacerlová – vedoucí školní jídelny
Mgr. Ludmila Jílková – ředitelka školy

Žádáme strávníky, aby se v letošním roce přihlašovali ke stravování

  • Telefonicky: 371 651 608/ kancelář školní jídelny
  • Elektronicky: jidelna.vejprnice(zavináč)seznam.cz

Přihlášky a poukázky na platbu obědů dostanou žáci začátkem školního roku od třídních učitelů. 

Upozornění na nový bankovní účet – 103282581/2250

Prosím o pozornost u trvalých příkazů.                            

Marie Kacerlová – vedoucí školní jídelny

Top
Skip to content