Hodnocení distanční výuky – Dotazník pro rodiče 2. – 9. ročníků

Vážení rodiče, milí žáci,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku k distanční výuce. Rádi bychom získali zpětnou vazbu, jak jste zvládli tento netradiční způsob výuky a s jakými problémy jste se museli potýkat. Naším cílem je využít zkušenosti z měsíců distanční výuky také při výuce v běžném provozu školy. Výsledky budou důkladně analyzovány pedagogickou i školskou radou a konzultovány s Vámi na rodičovských schůzkách. Závěry poslouží k nastavení výuky v případě opakování mimořádných situací v příštích obdobích.

Prosím tedy o zpětnou vazbu a vyplnění následujícího dotazníku do 18. 9. 2020.

Zde prosím vyplňte dotazník: Vyplnit formulář

Děkuji za Vaši vstřícnost, čas a názor.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content