Základní škola

Organizace výuky od 14. 10. do 23. 10. 2020

Milí rodiče,
opět budeme společně čelit novým výzvám, které nás čekají v distanční výuce, která byla školám celoplošně nařízena od středy 14. 10. 2020. 

Uvědomujeme si, že stejně jako na nás, na děti, tak i na Vás klade distanční výuka zvýšenou zátěž, kdy zvláště dětem na 1. stupni se musíte věnovat, aby výuku zvládly.

Žádáme Vás tedy o spolupráci a o komunikaci s pedagogy, abychom se včas dozvěděli o případných problémech, které s distanční výukou máte. Ke komunikaci s učiteli prosím využívejte Školu OnLine, ve které zároveň budete mít informace o průběhu vzdělávání Vašich dětí – rozvrh hodin distanční výuky, hodnocení, absenci aj.

Pokud někdo řešíte potíže technického charakteru, ale máte připojení k internetu, má škola nyní omezenou možnost zapůjčit Vám na základě písemné žádosti zákonného zástupce tablety. Případnou žádost posílejte e-mailem: r.zahalkova@zsvejprnice.cz.

Pokud vůbec nemáte možnost, aby Vaše dítě pracovalo online, informujte třídní učitelku/třídního učitele a pro daného žáka budou materiály k výuce připraveny ve škole.

Většina žáků s nástroji distanční výuky umí pracovat, protože to zvládli na jaře a už jsme je s prostředím, ve kterém výuka bude probíhat, seznámili.

Nejtěžší zkouška čeká zřejmě na naše prvňáčky, kteří si nyní ani zadání práce sami nepřečtou. Paní učitelky budou minimalizovat nároky a požadavky na domácí výuku tak, aby ji děti s pomocí svých rodin zvládly.

Vždy Vám všichni budeme ochotni pomoci, odpovědět na dotazy, případně poradit. Jen Vás žádáme, abyste v tom své děti nenechali, neboť naše možnosti končí za dveřmi školy. 

Přejeme Vám pevné nervy a především zdraví a věříme, že se 2. listopadu sejdeme s našimi žáky ve škole.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Od 14. 10. do 23. 10. všichni žáci 1. i 2. stupně přecházejí na distanční vzdělávání. Máme pro Vás připravený kompletní přehled pravidel a opatření týkajících se nastavení distanční výuky: 

  • Nebude poskytována školní družina. 
  • Obědy ve školní jídelně budou hromadně odhlášeny.

Distanční vzdělávání je ze zákona povinné, ve škole bude zajišťováno:

  • on-line výukou z domácího prostředí – platforma TEAMS (upravený rozvrh pro všechny ročníky najdete ve Škole OnLine nebo v kalendáři MS Teams),
  • off-line výukou (ti, co nemají možnost připojení) – předáváním písemných materiálů osobním vyzvedáváním ve škole (předání si domluví zákonný zástupce s příslušným vyučujícím),
  • individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků přes chat MS Teams
  • komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků přes Školu OnLine, případně telefonicky.

Omlouvání absence

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost se distančně vzdělávat (tato povinnost vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon, § 184a.), žádáme zákonné zástupce, aby písemně e-mailem přes Školu OnLine omlouvali své děti třídním učitelům v případě, kdy žák nebude moct plnit distanční výuku.  

Od 26. do 30. 10. následují podzimní prázdniny, ve kterých se nebude realizovat distanční výuka.


Top
Skip to content