Základní škola

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy

Od středy 18. listopadu 2020 je umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníku základních škol. 

V provozu bude také školní družina i školní jídelna. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonošů. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na dotovaný oběd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

O konkrétních pravidlech výuky a provozu školy od 18. 11. Vás budeme informovat během pondělí 16. 11. 2020 na našich webových stránkách.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Ke stažení:
Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 

Top
Skip to content