Základní škola

Organizace výuky na ZŠ Vejprnice od 30. 11. 2020

1) Do školy budou chodit každý den všechny ročníky 1. stupně (1. – 5. třídy) + žáci 9. tříd. Výuka tělesné výchovy je zakázána – případné poslední hodiny TV na 1. stupni a první a koncové hodiny na 2. stupni v rozvrhu hodin budou odpadat. Hodiny hudební výchovy budou, ale bez zpěvu.

2) Po týdnech se budou střídat zbylí žáci 2. stupně a to tak, že v týdnu od pondělí 30. 11. 2020 budou chodit do školy prezenčně žáci tříd: 6. A, 8. A, 8. B, v týdnu od 7. 12. 2020 zůstanou tito žáci na distanční výuce doma a do školy přijdou žáci tříd: 6. B, 7. A, 7. B. Takto se budou střídat i v případě, že bychom přešli v republice do stupně č. 3, v reálu můžete počítat s tím, že to takto bude asi do konce 1. pololetí. Distanční vzdělávání žáků šestých až osmých tříd ve výše uvedených dnech probíhá dle dosud platných pravidel.

3) Školní družina bude v provozu ráno 6.00 – 7.40 hodin a odpoledne 11.40 – 16.00 hodin. ŠD bude fungovat pro přihlášené žáky 1. – 4. ročníků v pěti nebo šesti odděleních – děti jednoho ročníku nebo jedné třídy budou chodit společně do jednoho oddělení školní družiny. Ranní družina probíhá v prostorách ŠD. Odpolední družina probíhá v prostorách ŠD, a také v přízemí hlavní budovy v učebně 3. B a cvičné kuchyňky.

4) Školní jídelna bude v provozu. Všichni žáci z prezenční výuky, kteří do školní jídelny chodí, mají oběd automaticky přihlášený. Pokud oběd nechtějí, musí si jej odhlásit do pátku 27. 11. 2020. Provoz školní jídelny pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně je v běžném režimu. Podle počtu přihlášených strávníků budou načasovány odchody a příchody do prostor školní jídelny. Ve školní jídelně se stravují pouze žáci v prezenční výuce. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, si mohou odebrat dotovaný oběd s sebou do jídlonosiče vždy od 10.00 do 12.00 hodin.

5) Roušky – musí používat všichni po celé škole i při výuce, proto s tím počítejte a vybavte děti dostatečným počtem roušek a sáčkem na použité roušky.

1. stupeň

Přecházíme tak plně na prezenční výuku dle původního prezenčního rozvrhu ze září 2020, a to i první a druhé třídy, které se v současné době učí dle upraveného rozvrhu. Ve vybraných ročnících dojde k odvolání koncových hodin TV. V ostatních hodinách TV budou dle možností probíhat procházky po okolí školy nebo alternativní program se sportovní tématikou. HV bude dle rozvrhu hodin, nebude se zpívat (teorie, poslech, nauka…).

9. ročníky

K prezenční výuce se od 30. 11. 2020 vrací 9. ročníky bez střídání týdnů. Prezenční výuka ve škole bude probíhat většinou dle standardního rozvrhu s tím, že krajní hodiny TV jsou odvolány. Všechny změny budou během týdne rozvrhem ve Škole OnLine upřesněny.

6., 7. a 8. ročníky

Prezenční rotační výuka bude probíhat v 6., 7. a 8. ročnících, bude docházet ke střídání celých tříd po týdnech. V týdnu od 30. 11. 2020 nastoupí do školy třídy 6. A, 8. A a 8. B, ostatní třídy zůstávají v tomto týdnu na distanční výuce. Pro tyto třídy bude upraven rozvrh on-line hodin tak, aby nedocházelo ke kolizi s prezenčními hodinami ve škole. V týdnu od 7. 12. 2020 nastoupí do školy 6. B, 7. A a 7. B, ostatní ročníky přechází v tomto týdnu na dálkové studium, opět s upraveným rozvrhem on-line hodin. Při prezenční výuce ve škole nesmí docházet k mísení tříd na druhém stupni, výuka RJ tak bude upravena. Prezenční výuka ve škole bude probíhat většinou dle standardního rozvrhu s tím, že krajní hodiny TV odpadnou. Všechny změny budou upřesněny v rozvrhu ve Škole OnLine.

Organizační informace

Během pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně platí:

  • roušky po celou dobu pobytu ve škole – doporučujeme minimálně 2 roušky na den
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  • dodržování rozestupů, vstup do školy – hl. vchod 1. stupeň, vedlejší vchod 2. stupeň (vchody jsou označeny cedulkami)
  • zákaz vstupu doprovodu žáků do budovy školy
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti

Dle nařízení MŠMT musíme opět do odvolání upravit organizaci školního stravování. Ve znění nařízení je zakázáno, aby ve frontě na jídlo čekalo více strávníků, než je volných míst v jídelně. U jednoho stolu mohou být současně pouze 4 osoby. Z těchto důvodů musí dojít ke změně časové organizace stravování. Změna organizace stravování nemá vliv na konec vyučování jednotlivých tříd, třídy budou končit vyučování dle rozvrhu, nad žáky bude zajištěn dohled, a to i nad těmi, kteří se ve školní jídelně nestravují. Vyučování bude končit dle běžného rozvrhu, jen může dojít k situaci, kdy se třída bude stravovat v době předposlední nebo poslední hodiny.Finální rozvrhy pro 1. a 2. stupeň budou zveřejněny ve Škole OnLine nejpozději ve čtvrtek 26. 11. 2020. O podrobných informacích a případných změnách budou rodiče informovat třídní učitelé.Všem moc děkujeme za podporu svých dětí při distanční výuce v této složité době.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content