Základní škola

PRAVIDELNĚ TESTOVANÁ ŠKOLA = BEZPEČNÁ ŠKOLA

Zkušební testování v naší škole

Zatímco testy pro školáky na Covid-19 objednané vládou se setkávají s kritikou hlavně kvůli netransparentnímu dodavateli, naše škola ve Vejprnicích začala žáky testovat po vlastní ose. Vedení školy a zřizovatel si kladou za cíl dostat koronavirus v naší škole pod kontrolu. Naším cílem není jenom umožnit bezpečný vstup dalších žáků do školy, ale ochránit i ty, které již ve školském zařízení jsou. Testování vítáme jako velice pozitivní, protože toto je jediná cesta, jak můžeme normálně prezenčně učit, aniž by se infekce šířila, nebo alespoň aby se její šíření zpomalilo.

První zkušební testování proběhlo ve středu 24. 2. 2021. Testováni byli žáci prvních a druhých tříd, samozřejmě zcela dobrovolně na základě souhlasu rodičů. Děti i rodiče tuto možnost přijali spíše pozitivně. Zákonní zástupci byli testování svých dětí spíše nakloněni – v 1. a 2. třídách bylo osloveno 102 rodičů žáků, testy jich odmítlo 7.

V rámci projektu jsme otestovali i paní učitelky, asistentky a vychovatelky. I další zaměstnanci školy projevili o tento test rovněž zájem. 

Cílem bylo především vyzkoušet organizaci a realizovatelnost takové akce přímo ve školním prostředí. A to se povedlo. Přímo ve třídách probíhalo antigenní testování, které je neinvazivní a bezbolestné. Výsledek testů byl znám do 10 minut. Odběry probíhaly šetrným stěrem z přední části nosu. 

Chceme tímto zjistit, jak lze testování co nejbezpečněji a nejpříjemněji zorganizovat. Souhrnné výsledky a zpětná vazba budou sloužit škole, zřizovateli a rodičům k širšímu povědomí o koronavirové nákaze a o možnostech budoucího testování dětí ve školách.

Hlavním cílem tohoto projektu, který koordinujeme s odborníky, je včasné odhalení nákazy a zabránění tak dalšímu přenosu nemoci, které by vedlo k uzavření školy nebo karanténě danétřídy. Tento náš hlavní cíl byl hned napoprvé splněn. Při testování se nám povedl zachytit jeden pozitivní výsledek. V tomto případě byli rodiče daného žáka kontaktováni a byl jim doporučen test PCR.

Pro zdárné pokračování tohoto projektu jsme se rozhodli po příkladu z rakouské praxe školního testování, která je intenzivnější (a tedy bezpečnější), testovat v příštím týdnu dvakrát. Další testování proběhne v pondělí a další ve čtvrtek. 

Děkujeme rodičům za odevzdání návratky ohledně testování a za skvělou dosavadní spolupráci.

Velké poděkování patří všem, kteří nám s testováním ve škole pomáhají.

Existuje docela velké množství osob i firem, které podpořili projekt testování žáků v naší škole: MuDr. Roman Sviták, Ing. Libor Směšný (firma PRAKTIK PRAHA s.r.o.), KAISER – TRADE s.r.o., IMMOMEDICAL s.r.o a partneři, Petra Štefánková – koordinátorka RC KULÍČEK a dobrovolní hasiči SDH Vejprnice. 

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Shrnutí hlavních bodů testování

Top
Skip to content