DEN UČITELŮ

Ani letos jsme v naší škole nezapomněli na jeden důležitý svátek a to ten, který patří učitelům. 

28. 3. 2021 si Dnem učitelů připomínáme 429. výročí narození Jana Ámose Komenského, jednoho z největších českých myslitelů, a především zakladatele moderní pedagogiky, zejména didaktiky. Dnes stojíme před zcela novými výzvami pedagogiky.

Milé kolegyně, vážení kolegové, v této složité době se stáváte objeviteli a tvůrci nových pedagogických postupů a způsobů práce. Aktuální forma „učení na dálku“ je mimořádně nová, a proto složitá pro všechny. Jsem Vám velmi vděčná, jak jste nečekanou překážku dokázali všichni uchopit a přeskládat ji tak, aby se stala schodem, pomocí něhož můžete v pedagogické práci vystoupat výš.

Děkuji, že zapracovávání zcela nových pedagogických postupů, získávání digitálních kompetencí a online kontakt s dětmi i vyhodnocení vyučování na dálku a spolupráci s rodiči skvěle zvládáte. 

Děkuji Vám za to, že máte pochopení i pro to, že v obdobné nové situaci jsou maminky a tatínkové Vašich dětí a podle toho přizpůsobujete zadávání úkolů a domácí práci dětí.

Školu ale nedělají jen učitelé, ale spoustu dalších zaměstnanců, kteří se starají o jídlo, čistotu a řádný chod školy a školky. A Vám všem, kteří tak činíte s láskou, pochopením, zodpovědností, neutuchajícím nadšením a profesionalitou, srdečně děkuji 🙂

Dovolte, abych Vám nejen popřála ke Dni učitelů, ale především abych Vám poděkovala za práci, kterou pro naši školu odvádíte.

Ředitelka školy

Top
Skip to content