Základní škola

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozdravila na začátku nového školního roku 2021/2022. Ráda bych Vám představila aktuální informace k organizaci zahájení školního roku.

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září 2021 v 15.00 hodin na hřišti nad školou. 

Před vlastním zahájením proběhne u žáků 2. – 9. ročníku povinné antigenní testování. Všichni žáci se před samotným testováním setkají se svými třídními učiteli v areálu školy (dle domluveného času a místa – viz e-mail s informacemi od třídního učitele). Úvodní den bude seznamovací a spojen s oslavou 60 let školy.


Bohužel se nevyhneme preventivním protiepidemickým opatřením.

Ve venkovních prostorách před školou budeme dodržovat všechna hygienická nařízení a žádné krytí úst a nosu tedy nebude potřeba. Žáky budeme před zahájením testovat a pro „dospěláky“ platí aktuální protiepidemická opatření (očkování, test, prodělání nemoci). Nabízíme pro zájemce z řad dospělých možnost antigenního testování zdarma v době od 14.00 do 14.30 hodin na školním hřišti.

Při vstupu do budovy školy bude, dle nařízení MŠMT, nutné si nasadit krytí úst a nosu (dospělé osoby respirátor a děti chirurgickou roušku).

Děkuji za přečtení a respektování popsaných pravidel. 

Hygienická a protiepidemická opatření proti šíření COVID 19 platná od 1. 9. 2021 

Stále platí všechna hygienická protiepidemiologická opatření:
Zvýšená hygiena, dezinfekce, odstupy, ochrana úst a nosu ve společných prostorách, do školy vstupujeme bez příznaků onemocnění, opatření ve školní jídelně apod. 

Základní pravidla hygieny [PDF, 53 kB]

Žáci a pedagogičtí pracovníci přijíždějící ze zahraničí

Při příjezdu žáků či pedagogických pracovníků ze zahraničí se budeme řídit aktuálně platnými ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR .

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Testování

Kdy se testujeme:
1., 6. a 9. září 2021 (preventivní screeningové testování) 

 • Testování proběhne v tělocvičně s třídním učitelem.
 • Pokud žák přijde do školy v pozdější čas či jiné než testovací dny, proběhne testování ihned po vstupu/příchodu do školy a dále opět v plánovaném termínu testování.
 • První třídy se budou poprvé testovat 2. 9. 2021 (zákonní zástupci prvňáčků obdrželi podrobné informace k zahájení školního roku).

Kdy se nemusí žák testovat:

 • Pokud má dokončené očkování (14 dní po poslední dávce). 
 • Pokud je v ochranné lhůtě (180 dní po pozitivním testu COVID). 
 • Pokud doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem.

Zákonní zástupci dokládají škole danou skutečnost příslušným potvrzením.

Všechna nutná potvrzení týkající se NETESTOVÁNÍ ŽÁKŮ je nutné donést dne 1. 9. 2021 a před samotným testováním odevzdat třídnímu učiteli. Bez daného prokazatelného potvrzení, že žák splňuje výjimku z povinného testování, nebude možné žáka z testování uvolnit!

Čím se testujeme:
Genrui BioTech test (certifikovaný antigenní test vybraný pro školy MŠMT na základě veřejné zakázky a financovaný z Fondu solidarity EU) – návod a video najdete ZDE.

V případě, že by povinnost testování trvala pro naši školu i po 10. 9., tj. po úvodním screeningovém testování, zváží naše škola další postup a způsob testování. 

Když se žák odmítne testovat:

 • Prezenční výuky se dítě účastnit může, ale po celou dobu pobytu ve škole bude mít ochranu nosu a úst (třída, vyučování, společné prostory).
 • Nebude moci cvičit ve vnitřních prostorách.
 • Neúčastní se zpěvu.
 • Platí pro něj omezení při sdružování dětí. 

Pokud odmítne test i roušku, nemůže se účastnit prezenční výuky a platí omlouvání dle Školního řádu.

Všechna pravidla vychází z materiálu: MŠMT – manuál k provozu škol a testování 

Organizace začátku školního roku

Středa 1. září 2021

 • Od 13.15 hod. (dle rozpisu a pokynů třídních učitelů) antigenní testování žáků 2. – 9. ročníku.
 • Od 15.00 hod. hřiště nad školou – Zahájení školního roku 2021/2022.
 • Po zahájení školního roku – Oslava 60 let školy, od 16:00 hod. prohlídka ZŠ a MŠ a doprovodný program.

Čtvrtek 2. září 2021

 • Třídnické hodiny (1. roč. 8.00 – 9.45 h., 2.–5. ročník 8.00 – 11.40 h., 6.–9. ročník 9.00 – 12.35 h.)
 • Antigenní testování žáků 1. ročníku.

Pátek 3. září 2021

 • Třídnické hodiny (1. roč. 8.00 – 9.45 h., 2.–5. ročník 8.00 – 11.40 h., 6.–9. ročník 9.00 – 12.35 h.)

Pondělí 6. září 2021

 • Výuka dle rozvrhu hodin.
 • Antigenní testování žáků 1. – 9. ročníku.

Školní družina

Školní družina bude v provozu od 2. září 2021 v době od 6.00 do 16.30 hodin.

Do školní družiny pro školní rok 2021/2022 byli přijati všichni žáci, kteří podali přihlášku v řádném termínu. Podrobné informace dostanou zákonní zástupci přijatých žáků 1. 9. 2021 od vychovatelek.

Školní jídelna

Stále probíhá průběžné přihlášení nových strávníků do školní jídelny (je nutné vyplnit přihlášku a vyzvednout si čip – více informací v kanceláři u vedoucí školní jídelny Matrie Kacerlové tel. číslo 371 651 608 ).

Rodiče žáků 2. – 9. ročníku mohou svým dětem přihlásit obědy telefonicky nebo přes aplikaci STRAVA. Školní jídelna (vaření a vydávání obědů pro žáky ZŠ) bude v provozu od čtvrtka 2. září 2021.

Informace pro nově vytvořené třídy a pro třídy se změnou místa vyučování nebo třídního učitele:

1. A: paní učitelka Martina Mouleová – 2. patro, pavilon C, učebna U36/C
1. B: paní učitelka Milena Švantnerová – přízemí, pavilon C, učebna U15/C
1. C: paní učitelka Markéta Vrbová – 2. patro, pavilon B, učebna U/B
4. B: paní učitelka Petra Čiháková – přízemí, pavilon B, učebna U11/B
6. A: paní učitelka Jana Šašková – 1. patro, pavilon C, učebna K21/C
8. A: pan učitel Jan Carlos Sekera – 1. patro, pavilon C, učebna U21/C

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení. Všem žákům, rodičům, učitelům i  přátelům naší školy přeji úspěšný a bezproblémový školní rok 2021/2022.

Škola je opět krásná, vše je připraveno i se spoustou novinek, které vznikly přes prázdniny. Moc se na všechny těšíme!

Ve středu 1. září 2021 na shledanou!

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content