Základní škola

Snížení úplaty za školní družinu ve II. pololetí 2021/2022

V měsíci únoru 2022 došlo k omezení provozu školní družiny (4. 2. pololetní prázdniny a 7. – 11. 2. 2022 jarní prázdniny). Dle Vyhlášky č. 423/2020 Sb. je potřeba za tato období snížit úplatu za mimoškolní vzdělávání ve školní družině. Na naší škole je stanovena výše úplaty za školní družinu 200,- Kč za měsíc. 

Únor 2022: částka stanovena na 150,- Kč 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině
Na základě § 11 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2021/2022 následovně:

  • Úplata za ŠD se platí zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden (1000 Kč); a únor až červen (950 Kč). 
  • Rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem nebo mohou také hotově v kanceláři ŠJ u paní Kacerlové. Každému přihlášenému žákovi bude po jarních prázdninách předán lísteček s údaji a pokyny k platbě za zájmové vzdělávání v ŠD ve II. pololetí. 
  • Úplata za II. pololetí školního roku musí být uhrazena do 28. 2. 2022. 

Vychovatelky ŠD

Top
Skip to content