Základní škola

Den Evropy

Devět let měli možnost deváťáci čerpat teoretické znalosti a získávat dovednosti z různých oborů. Nyní v rámci spolupráce s prvním stupněm své know-how předvedli a prezentovali mladším spolužákům. Jejich zdařilá prezentace ke Dni Evropy zabrala celou vyučovací hodinu. Poté následovalo tříhodinové ověřování nabytých znalostí hrou, hádankami a tajenkami na venkovních stanovištích.  Deváťáci svoji roli lektorů zvládli výborně a stejně tak páťáci, kteří se s chutí a nadšením zapojovali do všech připravených činností.

Top
Skip to content