Základní škola

Exkurze Planetárium Plzeň 

Obě 6. třídy se na konci ledna vypravily do Planetária, kde na ně čekal zeměpisný 3D program „Sféry Země“. Toto téma právě probírají ve škole. Takže díky zajímavému 3D výkladu sfér na modelu planety Země si žáci měli možnost prohloubit i rozšířit své znalosti. Poté si společně s doprovodem prohlédli ostatní prostory Planetária, kde viděli další expozice, nejen ty z vesmíru. Vyzkoušeli si vytvoření tornáda, prohlédli si i další zajímavé exponáty. Závěrem se žáci rozdělili do skupin, ve kterých samostatně plnili zadané úkoly. 

Top
Skip to content