Základní škola

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
letos opět proběhne před vlastními zápisy elektronická registrace k zápisu do prvních tříd. Pořadí při registraci nerozhoduje o přijetí, ale jen o čase provedení zápisu. K zápisu přinesou zákonní zástupci rodný list dítěte a občanský průkaz.

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2024 dovrší šestý rok věku a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE KZÁPISU BUDE SPUŠTĚNA V PONDĚLÍ 18. 3. 2024 OD 8 HODIN.

Na webových stránkách naší školy bude aktivní odkaz na formulář pro registraci.

Prosím připravte si tyto povinné údaje pro registraci:

  • Dítě: příjmení a jméno dítěte, datum narození dítěte, RČ (využijte rozklikávací kalendář).
  • Trvalý pobyt dítěte: ulice, číslo orientační, obec, část obce nevyplňujte, PSČ, stát (využijte našeptávač).
  • Ostatní:
  • sourozenec na ZŠ – pokud má budoucí prvňák sourozence na naší škole, zaklikněte a do vedlejší kolonky uveďte, kterou třídu sourozenec navštěvuje v letošním školním roce,
  • zda budete žádat o odklad povinné školní docházky – pokud ANO, zaklikněte
    – zda byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky – na naší nebo jiné ZŠ, pokud ANO, zaklikněte
  • Zákonný zástupce: příjmení a jméno zákonného zástupce, e-mail, telefonní číslo zákonného zástupce.
  • Nakonec nezapomeňte zakliknout ✓ Souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • ODESLAT (objeví se zelený rámeček s informací, že bylo úspěšně odesláno).

Po vyplnění formuláře obdržíte na Váš e-mail informaci o Vašem registračním čísle, pořadí přihlášení a čas, kdy se máte dostavit k zápisu.

Elektronická registrace není zápisem, zákonný zástupce se dostaví k zápisu v uvedeném čase. Doporučujeme se zúčastnit se zapisovaným dítětem a dostavit se s časovým předstihem cca 5 minut. ELEKTRONICKÁ REGISTRACE BUDE MOŽNÁ DO ČTVRTKA 28. 3. 2024 DO 18 HODIN.

Pokud zákonný zástupce nemá možnost přístupu na internet, může se elektronicky registrovat přímo v ZŠ Vejprnice ve dnech 19. 3. – 27. 3. 2024 v kanceláři školy (v čase dle předchozí domluvy).

Náhradní termín zápisu (pouze ze závažných důvodů): dne 18. 4. 2024 od 14 – 16 hod.

Zákonný zástupce se elektronicky zaregistruje (viz výše) a omluví se z řádného termínu zápisu telefonicky na čísle: 377 826 287, nebo e-mailem na adrese: skola@zsvejprnice.cz

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content