Cesty do Itálie o jarních prázdninách

Podle pokynů KHS Plzeň oznamujeme všem rodičům dětí a žáků ZŠ a MŠ Vejprnice:

Pokud v době jarních prázdnin navštívíte Itálii (rizikové oblasti), je po návratu do vlasti vaší povinností neprodleně informovat ošetřujícího lékaře nebo přímo Krajskou hygienickou stanici v Plzni.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách KHS Plzeň nebo na stránkách obce Vejprnice.

Opatření ZŠ a MŠ Vejprnice

Žáci ze ZŠ a děti z MŠ, kteří o jarních prázdninách navštíví Itálii (rizikové oblasti), budou po návratu dodržovat 14 dní karanténní opatření (nevycházet ven, nepřijímat návštěvy …).

Totéž platí pro zaměstnance ZŠ a MŠ Vejprnice.

Sledujte informace na stránkách KHS Plzeň https://www.khsplzen.cz/

Top
Skip to content