Koronavirus – ochranná opatření

V případě, kdy necháte Vaše dítě v domácí karanténě, žádáme Vás, abyste informovali přímo ředitelku školy,
e-mail: skola@zsvejprnice.cz, nebo tel.: 377826287.

Absence bude v tomto případě omluvena, učivo předáme prostřednictvím e-mailu.

S ohledem na stále se zvyšující riziko rozšíření infekce novým koronavirem v ČR a tím i v Plzeňském kraji
a zdůvodu preventivního postupu ke zpomalení jeho šíření a preventivní ochrany dětí, žáků i zaměstnanců zavádí naše škola důkladné a pravidelné dezinfekce sanitárních zařízení a všech prostor školy dezinfekčními prostředky. Další opatření pro naše děti, žáky a zaměstnance budou zavedena po skončení jarních prázdnin.

Jak konkrétně bychom se měli chránit?

Postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla,
  • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou.

Co je koronavirus?

Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom SARS či infekci MERS.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Ministerstvo školství doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je nutné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

 Odkazy na důležité weby:

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttps://www.khsplzen.cz/

 Zdroj: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Top
Skip to content