KORONAVIRUS – vyjádření vedení školy

Vážení rodiče,
žádáme Vás o potřebnou ohleduplnost a spolupráci při návratu dětí z jarních prázdnin do školy.

Po návratu s dětmi z rizikových oblastí v zahraničí požádejte o telefonickou konzultaci Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup.

Naléhavě Vás žádáme o dodržení tohoto postupu bezprostředně po návratu z uvedených rizikových oblastí a návrat dítěte do školního kolektivu zvolit až po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné. Toto ujištění je i pro nás důležitým argumentem pro bezproblémový návrat Vašeho dítěte do kolektivu a jedna z možností, jak zamezit výskytu a šíření této virové kapénkové infekce.

Prozatím rizikovými oblastmi v této chvíli jsou: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán a v Evropě Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko a Švédsko.

Neustále, prosím, sledujte aktuální informace KHS PK viz níže a stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Odkaz na KHS Plzeň kde se aktualizují stanoviska a kontakty pro náš region https://www.khsplzen.cz/informace/.

Kontaktujte telefonicky dle místa Vašeho trvalého bydliště územní pracoviště odboru protiepidemického KHS Plzeňského kraje
Plzeň-město: 377 155 100, 377 155 106, 377 155 107,
Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 212
Plzeň-sever: 377 155 204, 377 155 216
,které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény.
Po – Pá: 7.00 – 15.00 hodin

Infolinka – tel. 724 090 060
Po – Pá: 15.00 – 20.00 hodin
So – Ne – svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Infolinka – Státní zdravotní ústav – 725 191 367, 724 810 106 

Po nařízení karantény ze strany KHS PK Vám příslušný praktický lékař vystaví potvrzení o nařízení karantény nebo dětský lékař potvrzení o ošetřování člena rodiny.

Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, zůstaňte doma a kontaktujte bez prodlení KHS Plzeň nebo Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) na tel. Čísle 377 402 264, 377 402 657. Lze také využít tísňovou linku 112, kde Vás přepojí na infolinku (724 090 060), která řeší problematiku nového typu koronaviru v Plzeňském kraji.

MŠMT vydalo oficiální informace, které, přestože jsou spíše obecné povahy, mohou být využity.

V případě jakýchkoliv pochybností a nejistoty můžete samozřejmě kontaktovat i vedení školy.

Je na zvážení každého z Vás, zda se bude chovat zodpovědně a zároveň neohrozí ostatní děti a zaměstnance ve škole. Doufám, že se všichni svým chováním budeme snažit minimalizovat případný dopad na zdraví dětí, žáků a zaměstnanců naší školy.

Děkuji Vám jménem svým i jménem zaměstnanců školy a rodičů všech dětí.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka

Top
Skip to content