POZOR ZMĚNA: Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku – změna organizace k 18. 3. 2020 (ke stažení ZDE)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k současné situaci vešlo v platnost dne 18. 3. 2020 opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy – bude se jednat v podstatě o administrativní krok bez přítomnosti dětí i rodičů.

Podrobnosti k průběhu zápisů v době mimořádných opatření budou zveřejněny ve středu 25. 3. 2020!

Poslední změna: 25. 3. 2020, 19.15 hodin

Vážení rodiče,
v návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme přistoupili k organizaci zápisů do 1. tříd takto:

 1. Původně plánované termíny zápisu 3. 4. a  4. 4. 2020 se ruší. Zápisy budou probíhat od 14. do 24. 4. 2020 bez přítomnosti dětí i rodičů.
 2. V pátek 27. března 2020 v 8.00 hodin bude spuštěna elektronická registrace zápisu, kterou můžete provést z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Ukončena pak bude v úterý 7. dubna 2020 v 18.00 hodin.Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Odkaz na elektronickou registraci a návod najdete níže.

  Elektronická registrace (funkční od 27. 3. 2020)
  Postup registrace (zdroj SITMP)

 3. Po správném zaregistrování vám přijde na e-mail zpráva s textem a registračním číslem, pod kterým budeme žáka evidovat. Pod vygenerovaným registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů. Zároveň dostanete informace, jak dále postupovat. Obdržíte odkaz na stažení žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku, kterou vyplníte a podepíšete a také odkaz na Dotazník pro rodiče.
 4. K žádosti o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání přiložíte kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie) a dále vyplněný dotazník.

Na žádosti o zápis dítěte uveďte datum spadající do intervalu zápisu, tzn. 14. – 24. 4. 2020! Na přihlášce dítěte k základnímu vzdělávání musí být vyplněna jména a podpisy obou zákonných zástupců. V případě, že bude přihláška podepsána pouze jedním zákonným zástupcem, bude součástí žádosti prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s výběrem dané školy a podpis jednoho zákonného zástupce. Na prohlášení neexistuje žádný předepsaný formulář. 

Přihlášku spolu s kopií rodného listu dítěte a vyplněným dotazníkem pro rodiče doručíte v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020 jednou z těchto 4 možností :

 • do datové schránky školy – uh8mzp5
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: skola@zsvejprnice.cz
 • doporučeně poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Vejprnice, Jakuba Husníka 527, 330 27 Vejprnice 
 • vhozením přihlášky do poštovní schránky školy, která bude umístěna vedle hlavního vchodu do základní školy

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky (nebo předčasný nástup) postupujte takto:
Zaregistrujte se, vyplňte žádost o zápis dítěte do 1. ročníku, vyplňte žádost o odklad (nebo předčasný nástup) – ke stažení pod tímto článkem. Přiložte vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny a pediatra (pokud již máte). Pokud nemáte, dodejte do 30. 4. 2020.

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat do 30. dubna 2020 o odklad povinné školní docházky. Pokud v době zápisu nebudou doporučení doloženy, přeruší ředitelka školy správní řízení o povolení odkladu do doby doložení doporučení. Doporučení dokládá škole zákonný zástupce. Žádost bude podepsána oběma zákonnými zástupci.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015) musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.

Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí dítěte mladšího šesti let


Další podrobnosti 

Zapisují se děti:

 • které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku (narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014)
 • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2020/2021 budou z důvodu naplnění kapacity školy otevřeny pouze dvě první třídy do maximálního počtu 60 žáků.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Je povinností rodiče realizovat některý ze způsobů zápisu, a to i tehdy, pokud uvažuje o odkladu povinné školní docházky.

V průběhu konání zápisu (14. – 24. 4  2020) budou zákonným zástupcům  podány informace – Brožura:  Budeme mít prvňáčka –   o tom, jak mohu do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
Informace o zařazení dítěte do konkrétní první třídy budou zveřejněny po skončení přijímacího řízení na hlavních dveřích školy, na vývěsce  a na webových stránkách školy. Podrobné informace o organizaci výuky v 1. třídě,  chodu školy, Školní družiny a Školní jídelny  se dozvíte na informativní schůzce v červnu 2020. Potřebné pomůcky upřesní paní učitelky na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků, která se bude konat v červnu. Na konci školního roku se také bude konat „ŠKOLA NANEČISTO“, kdy si budoucí prvňáčci vyzkouší školní lavice a první zvonění se svou paní učitelkou. 

V případě dotazů pište na e-mail ředitelky školy: skola@zsvejprnice.cz

Ve Vejprnicích 25. 3. 2020
Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

Top
Skip to content