ZŠ a MŠ Vejprnice

Informace pro rodiče dětí z MŠ k obnovení provozu

Milí rodiče,
zřizovatel spolu s vedením ZŠ a MŠ Vejprnice rozhodli, že se mateřská škola znovu otevře 25. května 2020. Omezený provoz a fungování po opětovném otevření bude upraveno podle metodiky ministerstva školství, kterou jsme obdrželi počátkem května. Za dobu, kdy mateřská škola nebyla v provozu, nebudeme účtovat platbu za předškolní vzdělávání. Rodiče, kteří dítě ponechají doma až do prázdnin, nemusí platit ani za květen ani za červen. Všem dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu, obědy zůstávají automaticky přihlášené. Stravování bude zajištěno běžným způsobem v plném rozsahu za zvýšených hygienických opatření. Při prvním vstupu do mateřské školy předá rodič paní učitelce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění – ke stažení ZDE.  V případě nemožnosti vytisknutí čestného prohlášení budou prázdné formuláře k dispozici v MŠ. 

Upozorňujeme rodiče, že bez čestného prohlášení nebudeme moci Vaše dítě do školky přijmout!

Přestože se  ve školkách na Vaše děti už moc těšíme,  prosíme Vás, abyste  v zájmu ochrany zdraví dětí, členů  Vaší rodiny, i všech zaměstnanců MŠ dodržovali stanovené organizační a hygienické podmínky:

Hygienické a organizační podmínky docházky dětí do MŠ

Prosíme rodiče o pečlivé přečtení a dodržování následujících pokynů:

Organizace příchodu do MŠ a  odchodu z MŠ 

 • Do mateřské školy nesmí vstoupit žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest.
 • V případě, že se příznaky infekce projeví u dítěte během pobytu v MŠ, bude okamžitě izolováno a bude  kontaktován zákonný zástupce.
 • Dítě bude do MŠ doprovázet a vyzvedávat maximálně jedna osoba, při cestě do MŠ budou mít dospělí i děti zakryta ústa rouškou v souladu se současnými mimořádnými opatřeními.
 • Při vstupu do MŠ si  děti vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí.
 • V prostorách před vstupem do budovy budou dodržovány odstupy od dalších osob  v souladu se současnými mimořádnými opatřeními.
 • Roušku, ve které dítě přijde do MŠ, uloží doprovázející osoba do uzavíratelného obalu a předá pedagogickému pracovníkovi u dveří, kde bude dítě předávat. Doprovázející osoba bude mít ústa zakryta rouškou po celou dobu předávání dítěte v MŠ a nebude se v areálu MŠ zdržovat déle, než je nezbytně nutné.

Organizace pobytu dětí v MŠ

 • Vzhledem k tomu, že se jedná o omezený provoz MŠ za mimořádných podmínek, upozorňujeme rodiče na možnost přesunů dětí do jiných tříd k jiným p. učitelkám, než běžně navštěvují. Tyto možné přesuny nejsme schopni oznámit předem, záleží na končeném počtu přihlášených dětí v jednotlivých třídách. Před samotným nástupem budete o zařazení Vašeho dítěte do konkrétní třídy informováni mailem. Budeme se snažit z důvodu maximální ochrany zdraví zorganizovat docházku tak, aby ve všech třídách byly  pokud možno stabilní skupiny s  rovnoměrným počtem dětí.
 • V souladu s doporučením MŠMT budou děti trávit velkou část dne na zahradě MŠ. Žádáme proto rodiče, aby vybavili děti  vhodným  oblečením – počítejte s chladným počasím v dopoledních hodinách.
 • Prosíme rodiče, aby vzhledem ke ztíženým podmínkám provozu MŠ zvážili možnost vyzvedávání dětí již po obědě (nahlaste při přihlašování dítěte).
 • Děti si do MŠ nemohou nosit žádné vlastní hračky, plyšáky, atd. z domova.
 • Vzhledem ke snaze o maximální ochranu zdraví jak dětí, tak  všech zaměstnanců MŠ budou paní učitelky i ostatní pracovnice školky používat ochranné pomůcky (rukavice aj.) dle doporučení MŠMT. Prosíme rodiče, připravte  děti na tuto skutečnost, aby nebyly  nepříjemně překvapené.

Informace pro rodiče dětí, které již do konce  letošního školního roku nebudou navštěvovat MŠ

 • V prvním týdnu v červnu se  paní učitelky z jednotlivých tříd s každým z rodičů domluví na individuální návštěvě školky, aby se s námi mohlo Vaše dítě rozloučit.
 • Zároveň si vyzvednete všechny věci, které v MŠ máte (bačkůrky, oblečení, výkresy atd.).

Milí rodiče,
je nám líto, že současná situace je takto složitá a přináší nám mnoho problémů. Z celého srdce ale věříme, že nám všem, dětem, Vám rodičům, nám pedagogům i celé společnosti může přinést také něco dobrého.

Přejeme Vám a celým Vašim rodinám, ať se Vám to daří. Společně všechno zvládneme.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content