Základní škola

Hodnocení žáků za 2. pololetí

Informace ředitelky školy pro žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Vážení rodiče, milí žáci,
chceme vás informovat, že naše škola bude ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 klasifikovat žáky ve všech předmětech na vysvědčení známkou. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků bude vycházet z Vyhlášky ze dne 27. 4. 2020, kterou naleznete ZDE.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

Ředitelka školy v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 stanoví tato pravidla pro hodnocení a klasifikaci všech žáků školy za 2. pololetí aktuálního školního roku:

  1. Hodnoceni výsledků vzdělávání z podkladů hodnocení a klasifikace získaných v 2. pololetí v době do 10. 3.2020;
  2. Podpůrně z podkladů při hodnocení, případně i klasifikace, získaných při vzdělávání na dálku;
  3. Podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí aktuálního školního roku 2019/2020.

Žáky budeme hodnotit známkou, jak jsou zvyklí. Budeme přihlížet k možnostem žáků. Důležitým kritériem je snaha a samostatná práce žáků. V neposlední řadě při hodnocení využijeme sebehodnocení žáků.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content