Základní škola

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Připravili jsme pro vás základní informace týkající se začátku školního roku 2020/2021.

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE:

Úterý 1. září – slavnostní zahájení školního roku 
Prvňáčci se shromáždí před 8.00 hodinou (sraz v 7.50 hod.) na školním hřišti. Slavnostní zahájení bude pouze ve venku, z hygienických a bezpečnostních důvodů se do budovy školy nepůjde. Po slavnostním zahájení na hřišti se prvňáčci s rodiči a třídní učitelkou přemístí do prostor školní zahrady. První den bude trvat přibližně do 9.00 hodin. Žáci nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky, přinesou si pouze aktovky.

Středa 2. září – příchod do školy 7.35 – 7.45 hodin. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Prvňáčky, si před školou (vedlejší nouzové vchody – vstup do areálu školy bočními vrátky u obchodu Ypsilon)převezmou jejich třídní učitelky a odvedou do třídy. V tuto dobu již budete mít informace od třídních učitelek, co si má školák přinést s sebou. Konec vyučování v 9:45 hodin – děti musí mít u sebe lísteček s odchodem (datum, čas, samo nebo s doprovodem, domů, na oběd nebo do družiny). Žáky, kteří nepůjdou po vyučování do školní družiny, předá učitelka rodičům u hlavního vchodu do školy. Stejné to bude celý týden až do pátku 4. září. 

Od pondělí 7. září se již vyučuje podle daného rozvrhu hodin. Prvňáci již budou chodit spolu s ostatními žáky do školy od 7:35 hodin hlavním vchodem. Rodičům a cizím osobám je do školy vstup zakázán.

Školní družina navazuje na konec vyučování, v provozu od středy 2. 9. 2020 (ranní družina od 6.00 do 7.40hodin).

Stravování
Stále probíhá průběžné přihlášení strávníků do školní jídelny (je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku a vyzvednout si čip – více informací v kanceláři u vedoucí školní jídelny Marie Kacerlové tel. číslo 371 651 608 ). ŠJ v provozu od 2. září 2020.

Další informace
První dny budou mít prvňáčci vyučování zkrácené, aby si postupně zvykli na nové prostředí. Ve středu 2. 9., ve čtvrtek 3. 9. a v pátek 4. 9. výuka končí v 9:45 hodin. Od dalšího týdne vyučování probíhá dle rozvrhu hodin.

Příchod žáků do školy od 7. září: 7.35 hod. – 7.50 hod. hlavním vchodem.

Omlouvání žáka
Osobně, telefonicky na telefonním čísle 377826213 nebo e-mailem skola@zsvejprnice.cz do 2 kalendářních dnů.

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku:
a) na 1 a 2 dny žáka uvolňuje třídní učitel
b) na 3 a více dnů – uvolňuje ředitelka školy (písemné žádost předat třídnímu učiteli, formuláře najdete na webových stránkách školy www.zsvejprnice.cz)

Těšíme se s vámi na shledání v září.

Kolektiv ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content