Základní škola

Informace k provozu mateřské a základní školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,
zanedlouho začne nový školní rok. Doufejme, že bude klidnější než ten předchozí. MŠMT vydalo manuál, který slouží školám jako pomůcka při organizaci výuky. Soubor těchto pravidel a doporučení jsme pečlivě zpracovali a jejich realizací se budeme snažit zabezpečit, aby školní docházka byla pro naše děti a žáky smysluplná a maximálně efektivní. Rozhodně uděláme maximum pro zajištění zdraví našich dětí, žáků, učitelů i zaměstnanců. 

Vstupujeme do nového školního roku, kde jistotu běžného provozu stále nemáme. Současná epidemiologická situace, která se kromě ve vládě probírá v médiích, se mění každou chvíli a spíše přináší další otazníky v organizaci vzdělávání. 

Přinášíme Vám základní informace, týkající se provozu mateřské i základní školy za současné epidemiologické situace – viz Provoz Základní školy a mateřské školy Vejprnice ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID 19 (vycházíme z manuálu MŠMT, protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví a aktuálních podmínek školy).

Budeme moc rádi, když se všichni s tímto dokumentem seznámíte a s jejich doporučeními a nařízeními zahájíme nový školní rok. Jsme přesvědčeni, že i tuto situaci úspěšně společně zvládneme a naše děti budou rády chodit do školy i za těchto náročnějších podmínek. Moc si přejeme, aby tento rok nebyl narušen uzavřením školy. Tomu můžeme napomoci všichni. Proto heslem tohoto školního roku bude termín „respekt“.

Prosíme Vás o součinnost, vstřícnost a pochopení. 

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content