INFORMACE K PLATBÁM ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Vážení rodiče,
finanční částka za školní družinu v době, kdy bylo vládou nařízené uzavření škol 11. 3. – 25. 5.  2020 (2 měsíce platby – 400,-Kč), se vracet nebude. Částka bude odečtena z platby ve školním roce 2020/2021. Zákonný zástupce dítěte nemusí o toto zkrácení žádat.

Přijatým žákům, kteří budou školní družinu navštěvovat ve školním roce 2020/21 i nadále a platbu za 2. pololetí loňského školního roku řádně uhradili, budou tyto finanční prostředky převedeny na měsíc září a říjen 2020. Částku ve výši 600,- Kč za zbývající měsíc listopad, prosinec a leden 2020 uhradí zákonní zástupci nejpozději do 15. 10. 2020.

Žáci, kteří budou od školního roku 2020/21 navštěvovat družinu poprvé, uhradí platbu ve výši 1000,- Kč za I. pololetí školního roku standardně dle platného Řádu školní družiny.

Pokud platba zájmového vzdělávání v ŠD za 2. pololetí školního roku 2019/20 nebyla uhrazena, započte se v novém školním roce 2020/21.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na školní rok 2020/21 v naší družině.

Vychovatelky školní družiny

Top
Skip to content