Informace pro zájemce o školní družinu ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou v provozu 4 oddělení školní družiny o celkové kapacitě 120 žáků. Žáci budou přijímáni v souladu s „Vnitřním řádem školní družiny ZŠ a MŠ Vejprnice“ až do naplnění kapacity (přednost mají mladší žáci). Prosíme rodiče žáků, aby nejpozději do 30. 6. 2020 dodali škole žádost o přijetí do školní družiny (formulář je uveřejněn níže). Žádost mohou rodiče vhodit do schránky, která je umístěna u hlavního vchodu do budovy ZŠ, mohou ji poslat mailem na adresu skola@zsvejprnice.cz nebo poštou na adresu školy. Přihláška s údaji o docházce bude rozdána přijatým žákům, kde rodiče vyplní příslušné údaje a po vyplnění předají vedoucí vychovatelce školní družiny Bc. Simoně Dezortové před nástupem do ŠD. Prosíme rovněž rodiče budoucích prvňáčků, kteří mají zájem o docházku do ŠD, aby žádost též odeslali do stanoveného termínu.

Vnitřní řád ŠD
Žádost o přijetí do ŠD

Upozornění:

Ranní provoz školní družiny mohou navštěvovat i žáci (1. – 5. ročníků), kteří nejsou přihlášeni k pravidelné odpolední docházce – úplata za docházku pouze do ranní družiny byla pro školní rok 2019/2020 stanovena 500,- Kč/ na celý školní rok.

Top
Skip to content