Základní škola

Provoz ŠD od září školního roku 2020/21

Provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021 bude zahájen ve středu 2. září 2020.

Informace k provozu ŠD vzhledem ke COVID-19 – výňatek pro ŠD (celý dokument Provoz Základní školy a mateřské školy Vejprnice ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID 19 – najdete na webových stránkách školy) 

Současná epidemiologická situace nás bohužel vedla k organizačním opatřením a změnám. Abychom dostáli manuálu a doporučení MŠMT, museli jsme upravit režim a provoz ŠD takto:

Školní družina: děti budou rozděleny a ve školní družině se v jedné skupině (oddělení) mohou potkat děti ze dvou tříd.  V ranní družině i v odpolední do 15 hodin budou děti stále ve své kmenové třídě = oddělení = stejné homogenní skupině. Po 15. hodině ale už dochází z provozních důvodů ke slučování oddělení (nelze zaručit, že se žáci nesetkají se žáky z jiných tříd). Bude tedy záležet na rodičích, zda v těchto hodinách v družině děti ponechají. Žádáme rodiče, aby na děti čekali před vchodem do ŠD (použít k vyzvednutí zvonek) a nevstupovali do budovy (ani ráno). 

Veškeré záležitosti týkající se ŠD vyřizuje v plné kompetenci vedoucí vychovatelka Bc. Simona Dezortová. 

V případě dotazů se obracejte přímo na vedoucí ŠD.
E-mail: s.dezortova@zsvejprnice.cz
tel.: 774 604 565

Top
Skip to content