Informace pro rodiče

Milí rodiče,
navazujeme na naše pravidelné informování Vás o dění ve škole, jelikož opět začíná sílit množství zaručených zpráv vůči veřejnosti, o kterých mnohdy my, školy, víme jako poslední. Budeme se i nadále snažit chystat pro Vás jasné a srozumitelné informace, sumáře zpráv z MŠMT, MZ, hygieny, zprávy ze školy. To nám všem pomůže zvládnout tuto vypjatou situaci s co nejmenší nervozitou a s co největší pohodou.

Vzdělávání Vašich dětí je na nás, proto stále sledujeme a vyhodnocujeme aktuální situaci. Moc si všichni přejeme učit prezenčně, ale začínáme se připravovat i na výuku distanční v online formě. Víme, že nás v tom nenecháte a budete Vašim dětem oporou. A za to děkujeme!

ROUŠKY Od 18. 9. 2020 
1. stupeň – ANO SPOLEČNÉ PROSTORY, VÝUKA NE
2. stupeň – ANO SPOLEČNÉ PROSTORY I VÝUKA, (NE – při TV, HV)

Od pondělí 21. 9. se budeme dle počasí snažit chodit se žáky o přestávkách i při vyučování ven (školní zahrada, školní hřiště…). Naší snahou bude, aby se žáci 2. st. dostali dopoledne ven na čerstvý vzduch „nadechnout se“. 

VÝUKA

  • celé září procvičujeme,opakujeme a doprobíráme látku z období březen – červen 
  • nové předměty v daných ročnících vyučujeme v souladu se Školním vzdělávacím plánem školy 
  • na třídnických hodinách si povídáme o prevenci, hygieně a používání roušek

HODNOCENÍ

  • NEZNÁMKUJEME! celé září 
  • zjišťujeme, jaké úrovně znalostí a dovedností dosáhli žáci v distanční výuce 
  • přizpůsobujeme tomu procvičování, dovysvětlování 
  • dáváme žákům zpětnou vazbu – kde se nachází se znalostmi a dovednostmi na začátku září a po opakování na konci září 

VSTUP DO BUDOVY – Hygienicko-bezpečnostní opatření
Vzhledem k současné situaci je vstup do budovy školy povolen pouze dětem, zaměstnancům školy a pověřeným osobám.

Rodiče prosíme, aby v zájmu bezpečnosti dětí nevstupovali do školy a vyčkali mimo budovu. Pokud potřebujete vyřídit administrativní a organizační věci, využijte k tomu elektronickou cestu. Kontakty naleznete na našich webových stránkách. V ostatních případech prosím zvoňte na kancelář školy nebo volejte tel.č. 377 826 213.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content