Základní škola

Výuka na naší škole od 12. do 23. října 2020

Vážení rodiče, žáci, kolegové,
zasíláme Vám přehledné informace ohledně nových nařízení a zavedení distanční výuky pro 2. stupeň vybraných tříd.

Střídavá výuka na 2. stupni:

  • 12. – 16. 10. 2020 přechází na distanční výuku 8. a 9. ročníky,  6. a 7. ročníky pokračují v prezenční výuce ve škole 
  • 19. – 23. 10. 2020 přechází na distanční výuku 6. a 7. ročníky, 8. a 9. ročníky pokračují v prezenční výuce ve škole

Při prezenční výuce ve škole bude vyučování probíhat dle upraveného rozvrhu hodin a končit se bude (na 2. stupni) každý den ve 12.35 hodin. Upravené rozvrhy pro prezenční i distanční výuku (zatím od 12. – 16. 10. 2020) najdete ve škole OnLine. Na další týden 19. – 23. 10. 2020 rozvrh připravujeme.

Pro hlavní předměty (ČJ, M, AJ, NJ nebo Rj) budeme pořádat pro žáky, kteří mají distanční výuku videokonference formou MS Teams v časech dle náhradního rozvrhu (konkrétní termín a čas online hodiny bude v aplikaci Škola OnLine). 

  • Matematika – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Český jazyk – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Angličtina – min. 1 hodina týdně formou online setkání
  • Druhý jazyk – min. 1 hodina týdně formou online setkání
  • TH (třídnická hodina) – 1 hodina týdně 

V ostatní předmětech dostanou žáci od svých učitelů zadání, odkazy a materiál k domácí práci.

Výuka (podklady, materiály, zadání, zpětná vazba s učitelem apod.) bude probíhat přes MS Teams. Všichni žáci mají také aktivovaný školní mail, se kterým pracují.

Výuka na 1. stupni:

  • 3. A – třída v karanténě, výuka distanční (formou online setkání) dle náhradního rozvrhu hodin. Informace dostanou zákonní zástupci žáků dané třídy e-mailem.
  • Ostatní třídy 1. stupně – prezenční výuka ve škole dle náhradního (upraveného) rozvrhu hodin. Každý den konec vyučování v 11.40 hodin.
  • Školní družina zatím funguje bez omezení.

Obědy

Školní jídelna bude fungovat pouze pro žáky, kteří budou ve škole na prezenční výuce. Žáci, kteří budou na distanční výuce nebo v karanténě, mají obědy automaticky odhlášené. 

Všechny výše uvedené informace v tuto chvíli zatím plánujeme pro příštích 14 dní a jejich znění se může změnit dle vyhodnocení průběhu výuky, příp. dle nových nařízení MŠMT nebo KHS. O všech změnách a úpravách Vás budeme vždy obratem informovat.

Pro případ zavření celé školy/stupně máme zpracovaný přesný plán distanční výuky. Tato verze počítá samozřejmě s vyšší hodinovou dotací pro jednotlivé předměty než výše uvedená opatření pro příštích 14 dní. 

Děkujeme za pochopení, ochotu a spolupráci.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content