ZŠ a MŠ Vejprnice

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče,
od 22. 10. 2020 zahajuje naše mateřská škola DISTANČNÍ VÝUKU pro předškoláky, kteří mají předškolní docházku povinnou. Důvodem je uzavření školky KHS Plzeň.

Rodiče těchto dětí jsou v tomto případě povinni nabídku distanční výuky využívat.

Naleznete zde především úkoly pro předškoláky, dále několik typů, jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku atd.), jsou zde vložené i oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jejich úprava a inspirace pro domácí prostředí.

Vypracované ÚKOLY přinesou děti po otevření do mateřské školy svým učitelkám a ty je založí do jejich portfolií. Pracovní listy mohou samozřejmě plnit i děti mladší ve chvílích, kdy nemohou navštěvovat mateřskou školu.

Kolektiv MŠ Vejprnice

Úkoly:
Podzimní čarování 
Pracovní listy

Top
Skip to content