ZŠ a MŠ Vejprnice

POKRAČOVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY V MŠ PO PRÁZDNINÁCH

Mateřská škola má povinnost zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, distanční vzdělávání. Zajišťuje jej v případě uzavření mateřské školy, nebo sníženého počtu dětí s povinnou docházkou. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit dítěti účast na distančním vzdělávání, neboť pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole.

Požadavky na distanční výuku mateřské školy

Plně respektujeme možnosti rodin a to jak časové, tak technické, proto pro prvotní nastavení distanční výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z komunikace přes webové stránky naší školy a e-mail. Vzdělávací nabídka dle ŠVP naší mateřské školy obsahuje náměty pro rozvoj dítěte. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Dále poskytujeme dětem pracovní listy s konkrétními úkoly.

Stále platí, že pracovní listy mohou plnit i děti mladší a to ve chvílích, kdy nemohou navštěvovat mateřskou školu. Vypracované ÚKOLY přinesou děti po otevření do mateřské školy svým učitelkám a ty je založí do jejich portfolií.

Co budete doma nejvíce potřebovat?

  • Ohromnou dávku trpělivosti
  • Obyčejnou tužku, pastelky, voskovky a jakýkoli papír (nejlépe nelinkovaný), nůžky
  • Dále vše co doma máte, není třeba přehltit děti hračkami ani pomůckami

Kromě vzdělávací nabídky MŠ je potřeba:

  • s dětmi často mluvit, povídat si o denních aktivitách
  • umožnit dětem pomoc v domácnosti, ukazovat a vysvětlovat dětem jak se co dělá, komentujte, ptejte se jich
  • samozřejmostí je čtení dětem nejen před spaním, rozvíjíte tím představivost, slovní zásobu, kritické myšlení
  • chodit s dětmi ven

Úkoly:
Barevný podzim
Pracovní listy

Top
Skip to content